Архив

Крайна дата за подаване на оферти Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
11.09.2017 Доставка на оборудване и ЕРП модули по обособени позиции: Обособена позиция 1. Доставка на оборудване; Обособена позиция 2. ЕРП модули ЕНТЪРПРАЙЗ КОМЮНИКЕЙШЪНС ГРУП ООД Преглед
15.05.2018 Доставка на енергоспестяващо оборудване за нуждите на „Бартер” ЕООД: Обособена позиция 1: „Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 бр. нови автобетоносмесителя (бетоновози)” Обособена позиция 2: „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов кран на шаси (автокран)” Обособена позиция 3: „Доставка и въвеждане в експлоатация на нова автобетонпомпа” Обособена позиция 4: „Повишаване производствения капацитет на Системата за Превоз на Строителни Товари (СПСТ) на Бартер ЕООД, посредством доставка и въвеждане в експлоатация на 8 бр. нови Влекачи” Обособена позиция 5: „Повишаване производствения капацитет на Системата за Товарене, Разтоварване и Подреждане на Строителни Материали (СТРПСМ), посредством доставка и въвеждане в експлоатация на 4 бр. нови дизелови мотокари и 1 бр. нов четириопорен електрокар" БАРТЕР ЕООД Преглед
12.05.2020 Доставка на Вискотехнологична лазерна машина за рязане на елементи -1 бр. СИКОТЕК ООД Преглед
22.11.2017 Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Бетонов възел- 1 брой ТИЧА - ШУМЕН ООД Преглед
27.10.2017 Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Обособена позиция1: Доставка Камион шаси - 1 брoй. Обособена позиция 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Миксер - 1 брой. Обособена позиция 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на Дробилка за мелене на бракувани PV профили с цел рециклиране и влагането им отново в производството - 1 брой ВИАС ЕООД Преглед
06.02.2018 Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване: Дозираща машина– 1 бр ЗАВЕТ АД Преглед
31.10.2017 Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Обособена позиция 1: Камион с кран - 1бр. - Прекратена процедура Обособена позиция 2: Комбиниран багер с линия хидрочук и трошачка - 1бр. Обособена позиция 3: Машина за хоризонтален сондаж (къртица) - 1бр. - Прекратена процедура Обособена позиция 4: Автоматизирана система за мониторинг на електропотреблението - 1бр. Обособена позиция 5: Система за оползотворяване на отпадната топлина за загряване на тръби при хоризонтални сондажи - 1бр. РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Преглед
16.01.2018 Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Обособена позиция 1: Камион с кран - 1бр. Обособена позиция 2: Машина за хоризонтален сондаж (къртица) - 1бр. РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Преглед
06.12.2017 Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА с обособени позиции: Обособена позиция 1: Камион с надстройка кран - 1бр. Обособена позиция 2: Вибрационен валяк - 1бр. Обособена позиция 3: Ротиращ телехендлер-1бр. Обособена позиция 4: Дизелов миксокрет - 1бр Обособена позиция 5: Стационарна Бетон Помпа - 1бр. Обособена позиция 6: Мини Челен Товарач - 1бр. Обособена позиция 7: Камион с двойна шаси-кабина със самосвална надстройка - 2бр. ДОБРУДЖА БИЛДИНГ ЕООД Преглед
10.03.2018 Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване: Комбиниран багер - товарач - 1 брой. - Прекратена процедура ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД Преглед
31.01.2018 Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване: Обособена позиция 1: Самосвал тристранно разтоварване с кран - две оси - 1бр. Обособена позиция 2: Комбиниран багер - товарач - 1 брой. - Прекратена процедура Обособена позиция 3: Къртица с компресор - 1 брой. Обособена позиция 4: Оползотворяване на отпадна топлина от компресор- 1 брой. Обособена позиция 5: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД Преглед
21.05.2018 Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване: Комбиниран багер - товарач - 1 брой. ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД Преглед
03.02.2018 Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Обособена позиция 1: Самосвал тристранно разтоварване 4 оси-1бр. Обособена позиция 2: Самосвал тристранно разтоварване с кран - две оси-1бр Обособена позиция 3: Комбиниран багер челен товарач-1бр Обособена позиция 4: Вибрационен валяк-1бр. Обособена позиция 5: Верижен багер с щипка за първично разрушаване и рециклиране-1бр. Обособена позиция 6: Мини Верижен Багер-1бр. Обособена позиция 7: Трошачка-1бр. КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД Преглед
01.11.2017 Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА : Експонатор за термални пластини- 1 брой ПАСАТ ПРЕС ЕООД Преглед
30.04.2018 Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Обособена позиция 1: Линия за бутилиране, затваряне и етикиране на перилни и почистващи препарати - 1 брой Обособена позиция 2: Хомогенизатори за производство на перилни и почистващи препарати- 2 броя ПРЕСТИЖ 2007 ЕООД Преглед
24.11.2017 Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Мобилна роторна трошачка - 1 брой. ТЕХНОСТРОЙ - Г ЕООД Преглед
04.03.2021 Извършване на транспортна услуга за доставка на метални изделия до определени направления, разделена по позиции: Обособена позиция 1 :Транспортна услуга за доставка на метални изделия от България до Франция до 5 курса. Обособена позиция 2 : Транспортна услуга за доставка на метални изделия от България до Чехия до 2 курса. " Кофражна техника-95 " АД Преглед
23.03.2020 Доставка на Автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листа - 1 бр. Хидравлична абкантпреса - 1 бр. "2Р - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Преглед
31.05.2017 Избор на изпълнител по Дейност "Информация и публичност" "411 Маркетинг" ЕООД Преглед
18.12.2017 Доставка на оборудване, свързано със създаване на нови работни места "411 Маркетинг" ЕООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.