Архив

Крайна дата за подаване на оферти Обособена позиция Предмет на предвидената процедура Бенефициент Брой подадени оферти Действия
30.12.2015 "ПАРТНЕР СТРОЙ" ЕООД гр.Димово Текущ ремонт на помещения ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 1 Преглед
30.12.2015 ЕЛЕКТРОН - М ООД Доставка за обзавеждане ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 2 Преглед
09.03.2016 Робот за кроене и рязане на платове - 1 брой ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ШИВАШКО ОБОРУДВАНЕ: - Робот за кроене и рязане на платове - 1 брой; - Автоматична бродираща машина - 1 брой; - Автоматична преса за пречупване на джобове - 2 броя; - Автоматична око илик машина - 1 брой; - Автоматична двуиглова машина за ушиване на ленти - 2 броя; - Автоматична двуиглова права машина - 4 броя. ОМЕЛИЯ ЕООД 2 Преглед
09.03.2016 Автоматична бродираща машина - 1 брой ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ШИВАШКО ОБОРУДВАНЕ: - Робот за кроене и рязане на платове - 1 брой; - Автоматична бродираща машина - 1 брой; - Автоматична преса за пречупване на джобове - 2 броя; - Автоматична око илик машина - 1 брой; - Автоматична двуиглова машина за ушиване на ленти - 2 броя; - Автоматична двуиглова права машина - 4 броя. ОМЕЛИЯ ЕООД 1 Преглед
09.03.2016 Автоматична преса за пречупване на джобове - 2 броя ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ШИВАШКО ОБОРУДВАНЕ: - Робот за кроене и рязане на платове - 1 брой; - Автоматична бродираща машина - 1 брой; - Автоматична преса за пречупване на джобове - 2 броя; - Автоматична око илик машина - 1 брой; - Автоматична двуиглова машина за ушиване на ленти - 2 броя; - Автоматична двуиглова права машина - 4 броя. ОМЕЛИЯ ЕООД 1 Преглед
09.03.2016 Автоматична око илик машина - 1 брой ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ШИВАШКО ОБОРУДВАНЕ: - Робот за кроене и рязане на платове - 1 брой; - Автоматична бродираща машина - 1 брой; - Автоматична преса за пречупване на джобове - 2 броя; - Автоматична око илик машина - 1 брой; - Автоматична двуиглова машина за ушиване на ленти - 2 броя; - Автоматична двуиглова права машина - 4 броя. ОМЕЛИЯ ЕООД 1 Преглед
09.03.2016 Автоматична двуиглова машина за ушиване на ленти - 2 броя ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ШИВАШКО ОБОРУДВАНЕ: - Робот за кроене и рязане на платове - 1 брой; - Автоматична бродираща машина - 1 брой; - Автоматична преса за пречупване на джобове - 2 броя; - Автоматична око илик машина - 1 брой; - Автоматична двуиглова машина за ушиване на ленти - 2 броя; - Автоматична двуиглова права машина - 4 броя. ОМЕЛИЯ ЕООД 1 Преглед
09.03.2016 Автоматична двуиглова права машина - 4 броя ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ШИВАШКО ОБОРУДВАНЕ: - Робот за кроене и рязане на платове - 1 брой; - Автоматична бродираща машина - 1 брой; - Автоматична преса за пречупване на джобове - 2 броя; - Автоматична око илик машина - 1 брой; - Автоматична двуиглова машина за ушиване на ленти - 2 броя; - Автоматична двуиглова права машина - 4 броя. ОМЕЛИЯ ЕООД 1 Преглед
12.03.2016 Обособена позиция 01 - Доставка на машина за огъване на тръби "Доставка по обособени позиции, обособена позиция 1 - машина за огъване на тръби, обособена позиция 2 - електро-хидравличен абкант" МОНИ - 83 ООД 1 Преглед
12.03.2016 Доставка на електро-хидравличен абкант "Доставка по обособени позиции, обособена позиция 1 - машина за огъване на тръби, обособена позиция 2 - електро-хидравличен абкант" МОНИ - 83 ООД 1 Преглед
25.03.2016 1 брой СNC Струго-фрезови център с прътоподаващо стройство Доставка на машини и оборудване по обособени позиции КА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 0 Преглед
25.03.2016 1 брой струг с установка за ултразвуково ППД Доставка на машини и оборудване по обособени позиции КА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 0 Преглед
25.03.2016 1 брой Установка за измерване на микротвърдост Доставка на машини и оборудване по обособени позиции КА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 0 Преглед
29.03.2016 Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за изработка на инструментална екипировка за производство на санитарни изделия от композитни материали - 1 брой Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за изработка на инструментална екипировка за производство на санитарни изделия от композитни материали - 1 брой ФАТ ЕООД 1 Преглед
31.03.2016 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ШПРИЦМАШИНА - 1бр Закупуване на Шприцмашина - 1 бр. ДИКО - ИВАН ДИКОЛАКОВ ЕТ 1 Преглед
31.03.2016 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР - 1бр Закупуване на Обработващ център -1бр. ДИКО - ИВАН ДИКОЛАКОВ ЕТ 1 Преглед
31.03.2016 Обособена позиция №1: „Доставка на Щанцова машина“ „Доставка на машини за обработване на метал“ МИКОНИ ООД 1 Преглед
31.03.2016 Обособена позиция №2: „Доставка на Роботизирана система за автоматично заваряване“, „Доставка на машини за обработване на метал“ МИКОНИ ООД 1 Преглед
31.03.2016 Закупуване на дигитален кътер за кожа и синтетични материали, шпиц автомат програмируем хидравличен с независими трасьори и хидравлично-пневматичен автоматичен пат автомат с окомплектовка за странично залепване с термопластично лепило и заковаване на петата с пирони Закупуване на дигитален кътер за кожа и синтетични материали, шпиц автомат програмируем хидравличен с независими трасьори и хидравлично-пневматичен автоматичен пат автомат с окомплектовка за странично залепване с термопластично лепило и заковаване на петата с пирони АРАЙС ООД 1 Преглед
01.04.2016 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: 1. CNC система за рязане с водна струя, с или без абразив – 1 брой; 2. Мостова CNC обработваща машина за рязане и обработка на детайли от мрамор, гранит и агломерати – вид 1- 1 брой; 3. Мостова CNC обработваща машина за рязане и обработка на детайли от мрамор, гранит и агломерати – вид 2- 1 брой; 4. Обработваща и полираща машина за прави чела на детайли от мрамор, гранит и агломерати – 1 брой. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: 1. CNC система за рязане с водна струя, с или без абразив – 1 брой 2. Мостова CNC обработваща машина за рязане и обработка на детайли от мрамор, гранит и агломерати – 1 брой 3. Мостова CNC обработваща машина за рязане и обработка на детайли от мрамор, гранит и агломерати – 1 брой 4. Обработваща и полираща машина за прави чела на детайли от мрамор, гранит и агломерати – 1 брой МОНОЛИТ 1994 ЕООД 1 Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.