Архив

Крайна дата за подаване на оферти Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
05.05.2016 Закупуване, доставка и монтаж на боядисваща линия Уилям Хюз България ООД Преглед
09.05.2016 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване за „МЕГАЛУКС“ ООД МЕГАЛУКС ООД Преглед
10.05.2016 Доставка и въвеждане в експлоатация на машини, представляващи дълготрайни материални активи, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: -Вертикален обработващ център – 1 брой, -Автоматизирана линия с преса за детайли 600 kN - 1 брой, -Автоматизирана линия с преса за детайли 1000 kN - 1 брой, -Автоматизирана CNC тръбоогъваща машина - 1 брой, -Двойно огъваща тръбоогъваща машина - 1 брой, -Двойно огъваща тръбоогъваща машина с обръщане на огъвните глави - 1 брой; Обособена позиция 2: -Шприц машина вид 1 – 1 брой, -Шприц машина вид 2 – 1 брой, -Шприц машина вид 3 – 1 брой; Обособена позиция 3: -Машина за опаковане с PP лента - 1 брой, -Палетизатор - 1 брой, -Фолираща машина - 1 брой, -Машина за чембероване - 4 броя; Обособена позиция 4: -Мотокар - 1 брой. БКК - 95 ООД Преглед
11.05.2016 2. Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Многодискова режеща машина за многопрофилни операции - 1 брой; Обособена позиция 2: Филтрираща система за отпадни води - 1 брой; Обособена позиция 3: Вакуумен повдигач - 1 брой; Феникс Стоун Уъркс ООД Преглед
12.05.2016 „Закупуване и въвеждане в експлоатация на високотехнологично производствено оборудване за подобряване на производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал в "Боди Колор" ООД", по две обособени позиции - закупуване на "Автоматизирана линия за екологично чисто производство на пигментни пасти" и товаро - подемна техника (газокар и електрокар) БОДИ КОЛОР ООД Преглед
16.05.2016 Доставка и инсталация на специализирано шевно и гладачно оборудване с три обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: специализирано гладачно оборудване; Обособена позиция 2: робот за автоматично кроене; Обособена позиция 3: специализирано бродировъчно оборудване. ЕМИ СТИЛ 08 ООД Преглед
17.05.2016 Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на Петсекционна офсетова печатна машина формат 50/70 см - 1 брой М-ПРЕС ООД Преглед
18.05.2016 Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на металообработващи машини по следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Линия за дисково рязане на тръби и пръти – 1 брой Обособена позиция 2. Линия за прахово боядисване – 1 брой Обособена позиция 3. Фреза за петосна обработка на корпусни детайли – 1 брой Обособена позиция 4. Хидравличен абкант със CNC управление – 1 брой МЕТАЛ ИН ЕООД Преглед
25.05.2016 Обособена позиция 1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична линия за пълнене и затваряне на емулсии и гелове в ламинатни и кополимерни туби - 1 брой; Обособена позиция 2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Етикираща машина за плоски и кръгли флакони - 1 брой; Обособена позиция 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за фолиране с термосвиваемо фолио - 1 брой. АРСИ КОЗМЕТИКС ЕООД Преглед
25.05.2016 Доставка на оборудване по обособени позиции ЮНИ-М 01 ООД Преглед
25.05.2016 Доставка на оборудване по 12 обособени позиции КАМТ АД Преглед
27.05.2016 Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на "Високотехнологична линия за производство на термопластична маркировка с интегрирана софтуерна система за управление на производствения процес - 1 брой" СИГНАЛИЗАЦИЯ ООД Преглед
27.05.2016 Провеждане на процедура за доставка на 4 броя Синхронизирани Мултикомпонентни Комплекта (СМиК) КУЛБОКС АД Преглед
27.05.2016 Доставка на оборудване CNC Вертикален машинен център ТИЛЛ ИНДУСТРИАЛ ГАБРОВО ЕООД Преглед
27.05.2016 Доставка на шприц машина - 1 бр. РАДЕВ И СИНОВЕ ЕООД Преглед
27.05.2016 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Об. поз.1.Инсталация за изготвяне и отстояване на шампоани и пенещи продукти-1бр. Об. поз.2.Тубопълначен автомат за пълнене и затваряне на козметични кремове в ламинатни и кополимерни туби-1бр. Об. поз.3.Вертикална машина за опаковане в кутии-1бр. Об. поз.4.Инсталация за производство на течни хранителни добавки-500л-1бр. Об. поз.5.Линия за разфасовка, етикетиране и маркиране на течни хранителни добавки -1бр. Об. поз.6.Система за разтегляне на рецептури за изготвяне на козметични изделия-1бр. Об. поз.7.Система за контрол на тегло на козметични продукти-1бр. Об. поз.8.Лабораторен хомогенизатор-5 л-1бр. Об. поз.9.Рефрактометър-1бр. Об. поз.10.Денситометър-1бр. Об. поз.11.Лабораторна центрофуга-1бр. Об. поз.12.Електрическа платформа 2,168 m-1бр. Об. поз.13.Електрическа платформа 3,35 m-1бр. Об. поз.14.Електрически стакер-2бр. Об. поз.15.Електрическа транспалетна количка-1бр. Об. поз.16.Ръчна транспалетна количка-3бр. ЛАВЕНА АД Преглед
01.06.2016 Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хомогенизатор 10л. – 1 брой. Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Индустриален принтер - 1 брой. СТАР НЕЙЛЗ - БЪЛГАРИЯ ООД Преглед
03.06.2016 Доставка на оборудване по проект "Подобряване конкурентоспособността на "Атра-96" ООД посредством внедряване на ново оборудване осигуряващо повишаване на производствения и експортен капацитет и засилване ресурсната ефективност и ефикасност" с три обособени позициии, включително: Никошкова ерозийна машина - 1 брой; Плоскошлифовъчна машина - 1 брой; Обемноерозийна машина - 1 брой, АТРА - 96 ООД Преглед
07.06.2016 "Доставка и въвеждане в експлоатация на машини и софтуер, за производството на повече метални компоненти с по-висока добавена стойност за световни машиностроителни лидери, по следните обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Абкант преса - 1 брой; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Струг с ЦПУ - 1 брой; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Вертикален обработващ център с ЦПУ - 1 брой; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Софтуер за инженерно проектиране - 4 лиценза" ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД Преглед
08.06.2016 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: 1. Автоматизирана складова система – 1 брой. БИО ФРЕШ ООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.