Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

Национален институт по обществени поръчки
ЕИК
175387843
Предоставяне на допълнителна и профилирана юридическа експертиза
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
57 344.00
05.04.2021
12.04.2021
В рамките на процедурата трябва да бъде предоставена допълнителна и профилирана юридическа експертиза по проект BG05SFOP001-3.003-0139 "Ефективна съдебна реформа чрез ефективно наказателно правосъдие при разходването на европейски и публични средства", както следва:

Дейност 1. Изследване на съдебната практика в областта на наказателните дела, засягащи спорове относно финансовите интереси на Съюза
- Юрист с опит във финансови корекции - 2 експерта 
- Юрист с опит в наказателни дела - 2 експерта 
- Експерт Статистика и анализи – 1 експерт 

Дейност 2. Проучване на добри практики от държавите членки в контекста на Директива (ЕС) 2017/1371
- Юрист с опит в международното и европейско право - 2 експерта 
- Експерт с опит в нормотворчеството – 1 експерт 

Дейност 3. Разработване на сборник със законодателни промени в духа на Директива (ЕС) 2017/1371 и Регламент (ЕС) 2017/1939
- Юрист с опит във финансови корекции - 2 експерта 
- Юрист с опит в наказателни дела - 2 експерта 
- Експерт Статистика и анализи – 1 експерт 

Дейност 4. Разработване на механизъм за осъществяване на граждански контрол и техники за наблюдение не промените, в резултат на транспонираното от Директива (ЕС) 2017/1371 и Регламент (ЕС) 2017/1939
- Експерт с опит в нормотворчеството – 1 експерт 
Yes
No

Attached documents

Description File
Документация за Предоставяне на допълнителна и профилирана юридическа експертиза

Документация.rar

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Предоставяне на допълнителна и профилирана юридическа експертиза 1
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021