Tenders and Offers

Offers submission deadline Announcement date of procedure for external assignment Procedure subject Beneficiary Actions
20.04.2021 13.04.2021 Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново основно технологично оборудване АСПЕКТ - III ООД Preview
20.04.2021 13.04.2021 „Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА“, разделени в две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стационарни работни станции - 3 броя и сървър - 1 брой; 2. Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоапарат - 1 брой и обективи: вид 1 - 1 брой и вид 2 - 1 брой. ИНСАЙД АУТ СТУДИО ЕООД Preview
21.04.2021 13.04.2021 Избор на изпълнители за организиране на събития и празници ОБЩИНА СЛИВЕН Preview
21.04.2021 13.04.2021 Доставка на Инсталация за производство на боя на водна основа - 1 бр Сдружение „Клъстър Бултехнопласт“ Preview
22.04.2021 14.04.2021 Закупуване на специализирана земеделска техника. Ярослав Недялков Данков Preview
22.04.2021 01.04.2021 Закупуване на софтуер за управление на стопанството БАЧО КОЛЬО ЕООД Preview
22.04.2021 15.04.2021 Доставка на оборудване за кроене по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Компютъризирана система за дигитализиране и конструиране на облекла, с автоматизирано оптимално подреждане на кройките с минимален разход на материали и време, печат на кройки и изрязване на твърди шаблони и генериране на файлове за управление на автоматизирани системи за разкрой /автокътери/ - 1 бр. Обособена позиция 2: Кроялна линия - 1 бр. "УНИКАТ МОДЕЛС - ЯНКОВ, ГЕОРГИЕВА И СИЕ" СД Preview
22.04.2021 14.04.2021 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване "КИРКОВО" ООД Preview
22.04.2021 14.04.2021 „Закупуване и доставка на поцинкована профилна ламарина LT-40, б- 0,6мм“ в изпълнение на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” съгласно Договор № BG16RFOP002-2.077-1033-C01 ПМУ - СВИЩОВ ООД Preview
23.04.2021 13.04.2021 „Доставка и интегриране на софтуер за електронно автоматизирано управление на разделно събрания текстил“ във връзка с изпълнение на договор № BG16M1OP002-2.009-0039-C01 - ,,Хъб за разделно събиране на употребяван текстил и система за електронно автоматизирано управление, включваща сортиране и подготовка за повторна употреба и рециклиране“, финансиран по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”. ТЕКС ТИЙМ ЕАД Preview
23.04.2021 16.04.2021 Организиране на Кафе-паузи по проект Проект № BG06RDNP001-1.001-0008 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения „от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020“ ЕИСАКО ЕООД Preview
23.04.2021 14.04.2021 „Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на: Обособена позиция 1: Абкант преса за голямогабаритни детайли (1 брой); Обособена позиция 2: Абкант преса за малогабаритни детайли (1 брой); Обособена позиция 3: Машина за лазерно надписване (1 брой)" ПАТЛИДЖАНСКИ ООД Preview
23.04.2021 16.04.2021 Закупуване на Портална плазмена машина за разкрояване - 1 брой и CNC Хидравлична абкант преса - 1 брой КОНТИНЕНТАЛИК ООД Preview
23.04.2021 16.04.2021 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за доставка на: Технологична линия за синтез на слоести композитни материали съгласно приложена техническа спецификация. СДРУЖЕНИЕ "АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ" Preview
23.04.2021 16.04.2021 Закупуване на трактор без кабина, навесна вентилаторна пръскачка и дискова брана с хидравлично изместване Виктория Бориславова Кръстева Preview
23.04.2021 02.04.2021 Наемане на плавателен съд и специализирано оборудване за нуждите на изследване СДРУЖЕНИЕ "СИНИ ХОРИЗОНТИ" Preview
25.04.2021 18.04.2021 Наемане на външни експерти за извършване на анализи, изследвания, анкетни проучвания, извличане на статистически данни с цел съставяне на проблемна карта и препоръки за развитие Пи Еф България - Общност за помирително правосъдие Preview
26.04.2021 16.04.2021 Избор на доставчик за колесен трактор с кабина и климатик , с мощностен диапазон мин 50 к.с. и прикачен инвентар в това число плуг и челен товарач, чиито технически характеристики са съвместими с предложеният трактор. Зорница Маринова Георгиева Preview
26.04.2021 16.04.2021 Закупуване на трактор и мулчер от земеделски стопанин Петър Красимиров Петров Петър Красимиров Петров Preview
26.04.2021 15.04.2021 Осигуряване на сигурност в две сигурни зони за непридружени деца МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Preview
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021