Tenders and Offers

Offers submission deadline Announcement date of procedure for external assignment Lot Procedure subject Beneficiary Submitted offers count Actions
29.09.2020 21.09.2020 Обособена позиция 1: Автоклав с дължина 8000 мм и Камерна пещ за пиролиза Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Обособена позиция 1: Автоклав с дължина 8000 мм 1бр. и Камерна пещ за пиролиза 1бр. Обособена позиция 2: Автоклав с дължина 2000 мм 1бр. и Камерна пещ за керамизация 1бр. КОНТИНУУМ ТЕКХНОЛОГИ ЕООД 1 Preview
29.09.2020 21.09.2020 Обособена позиция 2: Автоклав с дължина 2000 мм и Камерна пещ за керамизация Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Обособена позиция 1: Автоклав с дължина 8000 мм 1бр. и Камерна пещ за пиролиза 1бр. Обособена позиция 2: Автоклав с дължина 2000 мм 1бр. и Камерна пещ за керамизация 1бр. КОНТИНУУМ ТЕКХНОЛОГИ ЕООД 1 Preview
29.09.2020 21.09.2020 ОП 1 Акумулаторен гайковерт Доставка на ДМА с обособени позиции Уейк Парк Технолъджис ООД 0 Preview
29.09.2020 21.09.2020 ОП 2 Акумулаторен винтоверт Доставка на ДМА с обособени позиции Уейк Парк Технолъджис ООД 0 Preview
29.09.2020 21.09.2020 ОП 3 Акумулаторен къртач Доставка на ДМА с обособени позиции Уейк Парк Технолъджис ООД 0 Preview
29.09.2020 21.09.2020 ОП 4 Акумулаторен ъглошлайф Доставка на ДМА с обособени позиции Уейк Парк Технолъджис ООД 0 Preview
29.09.2020 21.09.2020 ОП 5 Ъглошлайф среден габрит Доставка на ДМА с обособени позиции Уейк Парк Технолъджис ООД 0 Preview
29.09.2020 21.09.2020 ОП 6 Ъглошлайф малък габрит Доставка на ДМА с обособени позиции Уейк Парк Технолъджис ООД 0 Preview
29.09.2020 21.09.2020 ОП 7 Настолен цикуляр за метал Доставка на ДМА с обособени позиции Уейк Парк Технолъджис ООД 0 Preview
29.09.2020 21.09.2020 ОП 8 Бормашина Доставка на ДМА с обособени позиции Уейк Парк Технолъджис ООД 0 Preview
30.09.2020 23.09.2020 Избор на изпълнител за доставка на СРО: летни и зимни предпазни обувки Избор на изпълнител за доставка на СРО: летни и зимни предпазни обувки АК ЕЛЕКТРИК АД 1 Preview
30.09.2020 23.09.2020 Шприц машина - 1 брой Закупуване на шприц машина ЕС ДИ ПАРТНЕРС ЕООД 0 Preview
30.09.2020 21.09.2020 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фолийна екструдерна машина - 1 брой", във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0728-C01 - „Подобряване капацитета на "ПЛАСТИКО" ООД за производство на полиетиленово фолио за промишлени опаковки“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 с прогнозна стойност 197 538,83 лв. без включен ДДС Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фолийна екструдерна машина - 1 брой", във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0728-C01 - „Подобряване капацитета на "ПЛАСТИКО" ООД за производство на полиетиленово фолио за промишлени опаковки“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ПЛАСТИКО ООД 0 Preview
30.09.2020 23.09.2020 Доставка на 3 бр. колонни климатични системи с възможност за филтриране на въздуха за производствените помещения Доставка на 3 бр. колонни климатични системи с възможност за филтриране на въздуха за производствените помещения КН и М ООД 0 Preview
30.09.2020 22.09.2020 „Доставка на 1 бр. лаптоп“ „Доставка на 1 бр. лаптоп“ "Фарм хелп" ЕООД 0 Preview
30.09.2020 21.09.2020 “Избор на изпълнител за извършване на обучение в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.057-0366 "Кариерно развитие към успеха", финансиран по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Провеждане на специфично обучение на 25 служители на Българска агенция за експортно застраховане ЕАД на тема: "Принципи и практики при застраховането на финансови рискове" ; “Избор на изпълнител за извършване на обучение в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.057-0366 "Кариерно развитие към успеха", финансиран по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Провеждане на специфично обучение на 25 служители на Българска агенция за експортно застраховане ЕАД на тема: "Принципи и практики при застраховането на финансови рискове" ; Обособена позиция 2: Провеждане на специфично обучение на 19 служители на Българска агенция за експортно застраховане ЕАД на тема: „Приложение на изпълнителното производство по ГПК в застраховането“. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/ ЕАД 0 Preview
30.09.2020 21.09.2020 “Избор на изпълнител за извършване на обучение в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.057-0366 "Кариерно развитие към успеха", финансиран по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, с две обособени позиции:Обособена позиция 2: Провеждане на специфично обучение на 19 служители на Българска агенция за експортно застраховане ЕАД на тема: „Приложение на изпълнителното производство по ГПК в застраховането“. “Избор на изпълнител за извършване на обучение в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.057-0366 "Кариерно развитие към успеха", финансиран по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Провеждане на специфично обучение на 25 служители на Българска агенция за експортно застраховане ЕАД на тема: "Принципи и практики при застраховането на финансови рискове" ; Обособена позиция 2: Провеждане на специфично обучение на 19 служители на Българска агенция за експортно застраховане ЕАД на тема: „Приложение на изпълнителното производство по ГПК в застраховането“. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/ ЕАД 0 Preview
30.09.2020 22.09.2020 "ДОСТАВКА НА 2 БР. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НОЖИЦИ ЗА ПОДРЯЗВАНЕ НА КОПИТА" "Доставка на 2 бр. електрически ножици за подрязване на копита" "Фарм хелп" ЕООД 0 Preview
01.10.2020 24.09.2020 Разработване на софтуерна система за въвеждане, управление и визуализация на пълнотекстово медийно съдържание Придобиване на ДНА и ДМА за ресурсно обезпечаване на бизнеса Дисплей Дейли ЕООД 0 Preview
01.10.2020 24.09.2020 Доставка на сървърно оборудване Придобиване на ДНА и ДМА за ресурсно обезпечаване на бизнеса Дисплей Дейли ЕООД 0 Preview
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021