Tenders and Offers

Offers submission deadline Lot Procedure subject Beneficiary Actions
06.04.2020 Услуга за научно изследване за адаптивността на входно/изходния модул Услуга за научно изследване за адаптивността на входно/изходния модул ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО ЕООД Preview
03.04.2020 „Създаване на хардуерен прототип за интерактивния рафт – 1 бр." Създаване на хардуерен прототип за интерактивния рафт – 1 бр. НЕТ - СЪРФ.НЕТ ООД Preview
06.04.2020 Разработване и внедряване на софтуерна платформа Разработване и внедряване на софтуерна платформа Буллсофт ЕООД Preview
08.04.2020 Доставка на закаляваща пещ за целите на Проект «Подобряване на производствения капацитет в "ГЛАСКО" ООД“ , договор № BG16RFOP002-2.040-0777-C01 Процедура 01 - Доставка на закаляваща пещ за целите на Проект «Подобряване на производствения капацитет в "ГЛАСКО" ООД“ , договор № BG16RFOP002-2.040-0777-C01 ГЛАСКО ООД Preview
05.03.2021 Провеждане на събития за представяне на резултатите от проекта Провеждане на събития за представяне на резултатите от проекта АРТЕМИС ООД Preview
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021