Archive

Offers submission deadline Procedure subject Beneficiary Actions
30.12.2015 Доставка за обзавеждане ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ Preview
30.12.2015 Текущ ремонт на помещения ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ Preview
09.03.2016 ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ШИВАШКО ОБОРУДВАНЕ: - Робот за кроене и рязане на платове - 1 брой; - Автоматична бродираща машина - 1 брой; - Автоматична преса за пречупване на джобове - 2 броя; - Автоматична око илик машина - 1 брой; - Автоматична двуиглова машина за ушиване на ленти - 2 броя; - Автоматична двуиглова права машина - 4 броя. ОМЕЛИЯ ЕООД Preview
12.03.2016 "Доставка по обособени позиции, обособена позиция 1 - машина за огъване на тръби, обособена позиция 2 - електро-хидравличен абкант" МОНИ - 83 ООД Preview
25.03.2016 Доставка на машини и оборудване по обособени позиции КА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Preview
29.03.2016 Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за изработка на инструментална екипировка за производство на санитарни изделия от композитни материали - 1 брой ФАТ ЕООД Preview
31.03.2016 „Доставка на машини за обработване на метал“ МИКОНИ ООД Preview
31.03.2016 Закупуване на Шприцмашина - 1 бр. ДИКО - ИВАН ДИКОЛАКОВ ЕТ Preview
31.03.2016 Закупуване на дигитален кътер за кожа и синтетични материали, шпиц автомат програмируем хидравличен с независими трасьори и хидравлично-пневматичен автоматичен пат автомат с окомплектовка за странично залепване с термопластично лепило и заковаване на петата с пирони АРАЙС ООД Preview
31.03.2016 Закупуване на Обработващ център -1бр. ДИКО - ИВАН ДИКОЛАКОВ ЕТ Preview
01.04.2016 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: 1. CNC система за рязане с водна струя, с или без абразив – 1 брой 2. Мостова CNC обработваща машина за рязане и обработка на детайли от мрамор, гранит и агломерати – 1 брой 3. Мостова CNC обработваща машина за рязане и обработка на детайли от мрамор, гранит и агломерати – 1 брой 4. Обработваща и полираща машина за прави чела на детайли от мрамор, гранит и агломерати – 1 брой МОНОЛИТ 1994 ЕООД Preview
01.04.2016 Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за производство на трапезна вода и пунш с 16 обособени позиции. Процедура избор с публична покана съгласно ПМС 118/2014 г. А И Д - КОМЕРСИАЛ ЕООД Preview
04.04.2016 Доставка на дълготрайни нематериални активи (ДНА) - Разработена технология, методология и Ноу-Хау за оптимизиране на производството, контрола и постигане на съответствие на новоусвоявани продукти с хармонизираните изисквания, осигуряващи свободно движение на продуктите в ЕС ЛАНД-МЕТАЛ ЕООД Preview
04.04.2016 Доставка на дълготрайни материални активи (ДМА) - обособени позиции машини и оборудване, съгласно Техническата спецификация ЛАНД-МЕТАЛ ЕООД Preview
06.04.2016 Провеждане на процедура и доставка на Лазерна портална машина за разкрояване на метални листи-1 брой. ФОКАС-2 ЕООД Preview
07.04.2016 Закупуване (доставка и въвеждане в експлоатация) на Абкант машина – 1 брой, Координатно-заваръчна машина – 1 брой, Заваръчна роботизирана система – 1 брой, Mултипроцесна компактна машина за заваряване – 1 брой, Oтрезна машина за рязане под ъгъл – 1 брой ДЕБУЛКО ООД Preview
08.04.2016 ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ: - Металообработващ център с ЦПУ - 1 брой; - Металообработващ струг с ЦПУ - 2 броя; - Роботизирана система за заваряване - 1 брой. СД УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ Preview
08.04.2016 Закупуване на оборудване (46 бр. ДМА) по 5 обособени позиции МЕГАХИМ АД Preview
14.04.2016 „Доставка на Система за лазерен разкрой с фиброоптичен източник“ ЕЛСТАРТ ООД Preview
15.04.2016 Доставка на ДМА по договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-1091-C01 със 6 обособени позиции: 1. Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматична линия за обезмасляване и фосфатиране; 2. Доставка и въвеждане в експлоатация на машина за механизирано MIG-MAG заваряване на "стойка за антена"; 3. Доставка на инверторен апарат за въздушно плазмено рязане; 4. Доставка на изсушител - 2 броя; 5. Доставка на винтов компресор; 6. Доставка и въвеждане в експлоатация на полуавтоматична машина за опаковане със стреч фолио. ПАСАТ АНТЕНИ ООД Preview
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021