Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

ФОНДАЦИЯ “ИКОНОМИКА И ПРАВО"
ЕИК
176959279
Осигуряване на експертна подкрепа за изпълнение на проект "Постигане на ефективна съдебната реформа в  административното правосъдие"
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
65 318.10
05.04.2021
12.04.2021
В рамките на процедурата трябва да бъде осигурена експертна подкрепа за изпълнение на следните дейности, част от проект "Постигане на ефективна съдебната реформа в  административното правосъдие", както следва:

Дейност 1. Анализ и оценка на реализирани мерки от стратегиите за реформа в съдебната система на България в областта на административното правораздаване
- Юрист с опит в административното право  - 2 експерта 
- Юрист с опит в стратегическо планиране/анализ на стратегии - 2 експерта
- Технически сътрудник, който да подпомага работата на основния екип – 1 експерт 

Дейност 2. Мониторинг на дела и дефиниране на предложения за нормативни подобрения
- Експерт с опит в споровете, свързани с финансови корекции и административни договори - 2 експерта
- Юрист с опит в административното право  - 2 експерта 
- Юридически сътрудник -1 експерт 

Дейност 3. Изготвяне на доклад от сравнителен анализ на добри практики в областта на реформа в административното правосъдие
- Експерт с опит в правото на ЕС - 2 експерта 
- Технически сътрудник, който да подпомага работата на основния екип – 1 експерт 

Дейност 4. Разработване на механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за реализираните мерки от съдебната реформа в административното правораздаване
- Експерти с опит в оценки на нагласи, изготвяне на инструментариуми/механизми за обратна връзка и/или друг сходен опит в дейността - 2 експерта 
Yes
No

Attached documents

Description File
Документация за Осигуряване на експертна подкрепа за изпълнение на проект

Документация.rar

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Осигуряване на експертна подкрепа за изпълнение на проект "Постигане на ефективна съдебната реформа в административното правосъдие" 1
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021