Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

Зорница Маринова Георгиева
Булстат за свободни професии (ЕГН)
8903083074
Избор на доставчик за колесен трактор с кабина и климатик , с мощностен диапазон мин 50  к.с. и прикачен инвентар в това число плуг и челен товарач, чиито технически характеристики са съвместими с предложеният трактор.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
48 895.00
16.04.2021
26.04.2021
След сключване на административен договор с ДФЗ, бенефициентът ще избере чрез ИСУН 2020 изпълнител за разходите по проекта за които се налага провеждане на процедура по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и Постановление на Министерския съвет № 160 от 1 юли 2016 г. за избор на доставчик с публична покана за планирания за закупуване трактор с кабина и климатик и с мощностен диапазон от мин 50 к.с. и прикачен инвентар в т. ч. плуг и челен товарач, чиито технически характеристики са съвместими с предложеният трактор.
Yes
No

Attached documents

Description File
Публечна покана за избор на изпълнител

Публична покана _Зорница Георгиева.docx

Download
Образец на оферта за публична покана

Образец на оферта_ Зорница Маринова (2).docx

Download
Методика за оценка на предложените оферти

Методика за оценка _Зорница Георгиева.docx

Download
Декларация за посочване на ЕИК

Декларация за посочване на ЕИК.doc

Download
Декларация на кандидата по чл.12, ал.1.,т.1 от ПМС160

Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160 (1).doc

Download
Образец на договор за доставка на трактор с прикачен инвентар

Договор за доставка на трактор с инвентар_Зорница Георгиева.doc

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Закупуване на трактор с кабина и климатик и мощност мин.50 к.с. 1
Закупуване на челен товарач 1
Закупуване на плуг 1
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021