Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

"УНИКАТ МОДЕЛС - ЯНКОВ, ГЕОРГИЕВА И СИЕ" СД
ЕИК
117091009
Доставка на оборудване за кроене по две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Компютъризирана система за дигитализиране и конструиране на облекла, с автоматизирано оптимално подреждане на кройките с минимален разход на материали и време, печат на кройки и изрязване на твърди шаблони и генериране на файлове за управление на автоматизирани системи за разкрой /автокътери/ - 1 бр.
Обособена позиция 2: Кроялна линия - 1 бр.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
414 674.78
15.04.2021
22.04.2021
В рамките на предвидената процедура ще бъдат закупени, доставени и въведени в експлоатация следните активи:
1. Компютъризирана система за дигитализиране и конструиране на облекла, с автоматизирано оптимално подреждане на кройките с минимален разход на материали и време, печат на кройки и изрязване на твърди шаблони и генериране на файлове за управление на автоматизирани системи за разкрой /автокътери/ - 1 бр.
2. Кроялна линия - 1 бр.

Процедурата, съгласно изискванията на ПМС 160/2016 ще бъде "Избор с публична покана".
Планираната сума на процедурата възлиза на: 414 674.78 лв. без ДДС.
Yes
No

Attached documents

Description File
Документация ПП 2

Документация ПП 2.7z

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Обособена позиция 1: Компютъризирана система за дигитализиране и конструиране на облекла, с автоматизирано оптимално подреждане на кройките с минимален разход на материали и време, печат на кройки и изрязване на твърди шаблони и генериране на файлове за управление на автоматизирани системи за разкрой /автокътери/ - 1 бр. 1
Обособена позиция 2: Кроялна линия - 1 бр. 1
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021