Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

Пи Еф България - Общност за помирително правосъдие
Булстат
831849511
Наемане на външни експерти за извършване на анализи, изследвания, анкетни проучвания, извличане на статистически данни с цел съставяне на проблемна карта и препоръки за развитие
Услуга
ПМС
Избор без провеждане на процедура (по указание на УО)
36 525.00
18.04.2021
25.04.2021
Изследването цели да "снеме анамнеза" относно предизвикателствата и възможностите, пред които се изправят представителите на съдебната власт, свързани с наказателното производство, в хода на въвеждане и прилагане на алтернативни способи за решаване на спорове и в частност на практики на възстановителното правосъдие.
За своите нужди изследването включва в своя обхват, следните категории респонденти: 1) съдии , прокурори, адвокатура и всички други професионалисти участващи в различни етапи на наказателното производство, в това число служители и доброволци на НПО предоставящи услуги насочени към жертви на престъпления или извършители на престъпления. Териториялният обхват на изследването се ограничава до трите областни града: София, Враца и Стара Загора, като не изключва при доброволност и готовност за включване и професионалисти от други градове.
Yes
No

Attached documents

Description File
Документи Процедура

Документи ПРОЦЕДУРА.rar

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Наемане на външни експерти за извършване на анализи, изследвания, анкетни проучвания, извличане на статистически данни с цел съставяне на проблемна карта и препоръки за развитие 4
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021