Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Обособена позиция Предмет на предвидената процедура Бенефициент Брой подадени оферти Действия
01.06.2020 25.05.2020 Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специфични обучения в сферата на застраховането на заетите в АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД лица Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специфични обучения в сферата на застраховането на заетите в АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД лица АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД 1 Преглед
01.06.2020 25.05.2020 Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия 840070 - "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" за Специалност "Експлоатация на автомобилния транспорт" с код: 8400701 - III СПК Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по професионална квалификация и езикова компетентност на лица от целевите групи в „Юроспийд“ ООД, както следва: 1. Включване на лицата от целевите групи в обучения по придобиване и повишаване на професионална квалификация: 1.1. Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия 840070 - "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" за Специалност "Експлоатация на автомобилния транспорт" с код: 8400701 - III СПК 1.2. Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Икономист ", код 345120 за Специалност " Индустрия" с код 3451201 - III СПК 2. Включване на лицата от целевите групи в обучения за придобиване на Ключова компетентност 2 - Обучения по чужди езици в: Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции по "Общуване на чужди езици" ЮРОСПИЙД ООД 0 Преглед
01.06.2020 25.05.2020 Обособена позиция 2 „Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Икономист" (345120) за Специалност "Индустрия" (3451201) - III СПК“ Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по професионална квалификация и езикова компетентност на лица от целевите групи в „Юроспийд“ ООД, както следва: 1. Включване на лицата от целевите групи в обучения по придобиване и повишаване на професионална квалификация: 1.1. Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия 840070 - "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" за Специалност "Експлоатация на автомобилния транспорт" с код: 8400701 - III СПК 1.2. Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Икономист ", код 345120 за Специалност " Индустрия" с код 3451201 - III СПК 2. Включване на лицата от целевите групи в обучения за придобиване на Ключова компетентност 2 - Обучения по чужди езици в: Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции по "Общуване на чужди езици" ЮРОСПИЙД ООД 0 Преглед
01.06.2020 25.05.2020 Обособена позиция 3 Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции по "Общуване на чужди езици" Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по професионална квалификация и езикова компетентност на лица от целевите групи в „Юроспийд“ ООД, както следва: 1. Включване на лицата от целевите групи в обучения по придобиване и повишаване на професионална квалификация: 1.1. Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия 840070 - "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" за Специалност "Експлоатация на автомобилния транспорт" с код: 8400701 - III СПК 1.2. Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Икономист ", код 345120 за Специалност " Индустрия" с код 3451201 - III СПК 2. Включване на лицата от целевите групи в обучения за придобиване на Ключова компетентност 2 - Обучения по чужди езици в: Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции по "Общуване на чужди езици" ЮРОСПИЙД ООД 0 Преглед
01.06.2020 22.05.2020 Автоматична линия за термообработка за мартензитно закаляване на малки метални части Избор на изпълнител за доставка на предвиденото за закупуване ДМА: Автоматична линия за термообработка за мартензитно закаляване на малки метални части ПРУЖИНИ - ПЕНЕВ ООД 1 Преглед
01.06.2020 22.05.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Високоскоростна почистваща система за монохромни, цветни касети и за тонер-шпули, 1 бр. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Високоскоростна почистваща система за монохромни, цветни касети и за тонер-шпули, 1 бр. ТОНЕР СЪПОРТ ООД 0 Преглед
01.06.2020 24.05.2020 Обособена позиция 1 CNC Струго-фрезови център Доставка на машини , оборудване и софтуер, както следва: Обособена позиция 1 CNC Струго-фрезови център Обособена позиция 2 Шлай безцентрови високопрецизен Обособена позиция 3 Уред за измерване на грапавост Обособена позиция 4 Софтуер за технологично проектиране и програмиране Обособена позиция 5 Ултразвуков генератор Инсталиране на оборудването и софтуера. Обучение за работа с оборудването и софтуера на ангажираният технически персонал. "Ка инженеринг" ЕООД 1 Преглед
01.06.2020 24.05.2020 Обособена позиция 2 Шлай безцентрови високопрецизен Доставка на машини , оборудване и софтуер, както следва: Обособена позиция 1 CNC Струго-фрезови център Обособена позиция 2 Шлай безцентрови високопрецизен Обособена позиция 3 Уред за измерване на грапавост Обособена позиция 4 Софтуер за технологично проектиране и програмиране Обособена позиция 5 Ултразвуков генератор Инсталиране на оборудването и софтуера. Обучение за работа с оборудването и софтуера на ангажираният технически персонал. "Ка инженеринг" ЕООД 1 Преглед
01.06.2020 24.05.2020 Обособена позиция 3 Уред за измерване на грапавост Доставка на машини , оборудване и софтуер, както следва: Обособена позиция 1 CNC Струго-фрезови център Обособена позиция 2 Шлай безцентрови високопрецизен Обособена позиция 3 Уред за измерване на грапавост Обособена позиция 4 Софтуер за технологично проектиране и програмиране Обособена позиция 5 Ултразвуков генератор Инсталиране на оборудването и софтуера. Обучение за работа с оборудването и софтуера на ангажираният технически персонал. "Ка инженеринг" ЕООД 0 Преглед
01.06.2020 24.05.2020 Обособена позиция 4 Софтуер за технологично проектиране и програмиране Доставка на машини , оборудване и софтуер, както следва: Обособена позиция 1 CNC Струго-фрезови център Обособена позиция 2 Шлай безцентрови високопрецизен Обособена позиция 3 Уред за измерване на грапавост Обособена позиция 4 Софтуер за технологично проектиране и програмиране Обособена позиция 5 Ултразвуков генератор Инсталиране на оборудването и софтуера. Обучение за работа с оборудването и софтуера на ангажираният технически персонал. "Ка инженеринг" ЕООД 1 Преглед
01.06.2020 24.05.2020 Обособена позиция 5 Ултразвуков генератор Доставка на машини , оборудване и софтуер, както следва: Обособена позиция 1 CNC Струго-фрезови център Обособена позиция 2 Шлай безцентрови високопрецизен Обособена позиция 3 Уред за измерване на грапавост Обособена позиция 4 Софтуер за технологично проектиране и програмиране Обособена позиция 5 Ултразвуков генератор Инсталиране на оборудването и софтуера. Обучение за работа с оборудването и софтуера на ангажираният технически персонал. "Ка инженеринг" ЕООД 0 Преглед
01.06.2020 25.05.2020 Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Финансист", код 343010, Специалност - "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102- III СПК “Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения за придобиване и/или повишаване на професионална квалификация и езикова компетентност на лица от целевите групи в „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, както следва: 1. Включване на лицата от целевите групи в обучения по придобиване и повишаване на професионална квалификация: 1.1. Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Финансист", код 343010, Специалност - "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102- III СПК 1.2. Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Икономист", код 345120 за Специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204- III СПК 2. Включване на лицата от целевите групи в обучения за придобиване на Ключова компетентност 2 - Обучения по чужди езици в: Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции по "Общуване на чужди езици".“ АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД 1 Преглед
01.06.2020 25.05.2020 Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Икономист", код 345120 за Специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204- III СПК “Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения за придобиване и/или повишаване на професионална квалификация и езикова компетентност на лица от целевите групи в „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, както следва: 1. Включване на лицата от целевите групи в обучения по придобиване и повишаване на професионална квалификация: 1.1. Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Финансист", код 343010, Специалност - "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102- III СПК 1.2. Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Икономист", код 345120 за Специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204- III СПК 2. Включване на лицата от целевите групи в обучения за придобиване на Ключова компетентност 2 - Обучения по чужди езици в: Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции по "Общуване на чужди езици".“ АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД 1 Преглед
01.06.2020 25.05.2020 Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции по "Общуване на чужди езици". “Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения за придобиване и/или повишаване на професионална квалификация и езикова компетентност на лица от целевите групи в „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, както следва: 1. Включване на лицата от целевите групи в обучения по придобиване и повишаване на професионална квалификация: 1.1. Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Финансист", код 343010, Специалност - "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102- III СПК 1.2. Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Икономист", код 345120 за Специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204- III СПК 2. Включване на лицата от целевите групи в обучения за придобиване на Ключова компетентност 2 - Обучения по чужди езици в: Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции по "Общуване на чужди езици".“ АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД 1 Преглед
02.06.2020 22.05.2020 Обособена позиция 1 – Специфични обучения Провеждане на специфични обучения и обучения по ключова компетентност на служители на „ЦАПК Прогрес Груп“ АД и „Учебно възстановителен комплекс Прогрес“ ООД ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП АД 0 Преглед
02.06.2020 22.05.2020 Обособена позиция 2 – Обучения по ключова компетентност Провеждане на специфични обучения и обучения по ключова компетентност на служители на „ЦАПК Прогрес Груп“ АД и „Учебно възстановителен комплекс Прогрес“ ООД ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП АД 0 Преглед
02.06.2020 26.05.2020 Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специфични за работното място обучения за лицата от целевата група служители на Хлебозавод АД Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специфични за работното място обучения за лицата от целевата група служители на Хлебозавод АД Хлебозавод АД 1 Преглед
02.06.2020 25.05.2020 Автоматизиран имитиращ стенд „Li-ion” – 1 бр. Избор на изпълнител за доставка на ДМА „Силоел“ ЕООД 0 Преглед
02.06.2020 25.05.2020 Автоматизиран имитиращ стенд „Pb” - 1 бр Избор на изпълнител за доставка на ДМА „Силоел“ ЕООД 0 Преглед
02.06.2020 25.05.2020 Автоматизиран стенд „Тренировъчен” - 1 бр. Избор на изпълнител за доставка на ДМА „Силоел“ ЕООД 0 Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.