Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

РАДЕВ И СИНОВЕ ООД
ЕИК
200329193
Доставка на Листоогъваща система /Панелен огъвач/ - 1 бр.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
880 123.00
18.01.2023
27.01.2023
Процедурата за доставка на Листоогъваща система /Панелен огъвач/ се провежда на основание изискванията, залегнали в ПМС№80/09.05.2022 г. 
Същата се провежда преди сключване на административен договор за БФП и в тази връзка в документацията не е посочен номер на договор за БФП, само номер на проекта. Номер на договора за БФП ще бъде добавен във всеки документ, който се издава във връзка с доставката след датата на сключването му.
Процедурата включва доставка на 1 брой Листоогъваща система /Панелен огъвач/ - производствено оборудване за нуждите на дейността на РАДЕВ И СИНОВЕ ООД с минимални характеристики, описани надлежно в документацията.
Yes
No

Attached documents

Description File
Публична покана

01 Публична покана.pdf

Download
Методика за оценка

02 Методика за оценка.pdf

Download
Образец на оферта

03 Oferta_PMS 80.doc

Download
Изисквания към офертите

04 Iziskvania_oferti.doc

Download
Декларация - по образец

05 Declaracia_kandidati.doc

Download
Проект на договор

06 Договор доставка-проект.pdf

Download
Приложение към договора

06.1 Общи условия - извадка.pdf

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Доставка на Листоогъваща система /Панелен огъвач/ - 1 бр. 1
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021