Tenders and Offers

Offers submission deadline Announcement date of procedure for external assignment Procedure subject Beneficiary Contract registration number Actions
24.07.2024 20.03.2024 Заграждане на участъци от природните местообитания и защитените зони с подходящи съоръжения, изграждане на съоръжения за пешеходно придвижване, изработване и монтиране на информационни табла в изпълнение на мярка 56 от НРПД Сдружение "Българска асоциация за пещерен и еко туризъм" Preview
28.06.2024 20.03.2024 "Подобряване на природозащитното състояние на крайбрежни и дюнни типове природни местообитания“ Сдружение Българска асоциация за пещерен и еко туризъм Preview
02.08.2024 13.05.2024 Избор на изпълнител за изработка на онлайн магазин "АГРИНА" ООД BG-RRP-3.005-3701-C01 Preview
31.07.2024 30.05.2024 Оборудване ВОСКС ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВИДЕЛИНА" BG-RRP-1.015-0326-C01 Preview
16.06.2024 04.06.2024 Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии). МЕТАЛИКА ООД BG-RRP-3.006-0040-C01 Preview
17.06.2024 05.06.2024 „Изграждане на 2 бр. нови фотоволтаични инсталации за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия“ МУЛТИПРИНТ ООД BG-RRP-3.006-0133-C01 Preview
17.06.2024 07.06.2024 Закупуване на дизелов мотокар. БМД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД BG06RDNP001-19.686-0002-C01 Preview
30.06.2024 07.06.2024 Доставка на училищно обзавеждане ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" BG-RRP-1.015-0362-C01 Preview
24.06.2024 10.06.2024 Изграждане на 4 бр. нови фотоволтаични инсталации в гр. Бургас, гр. Добрич, гр. Пловдив и гр. Русе за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) ДОВЕРИЕ - БРИКО АД BG-RRP-3.006-0168-C01 Preview
22.06.2024 10.06.2024 Изграждане на нова фотоволтаична инсталация 170 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии). ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ ООД BG-RRP-3.006-0239-C01 Preview
22.06.2024 10.06.2024 Изграждане на нови фотоволтаични инсталации 540 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии). "АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС" ООД BG-RRP-3.006-0265-C01 Preview
17.06.2024 10.06.2024 Доставка и монтаж на Линия за производство на Текстилни изделия -1 бр. НОВ СТИЛ ООД BG-RRP-3.008-0052-C01 Preview
17.06.2024 10.06.2024 Изграждане на 300 kW нова фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на енергия с капацитет 400 kWh. ТЕХНО ПРЕС ЕООД BG-RRP-3.006-0459-C01 Preview
18.06.2024 11.06.2024 Доставка и монтаж на Линия за анодна оксидация 26 МАЙ ЕООД BG-RRP-3.004-0616-C01 Preview
21.06.2024 12.06.2024 Закупуване на мини челен товарач окомплектован съгласно техническа спецификация Бенони ЕООД BG06RDNP001-19.270-0011-C02 Preview
24.06.2024 12.06.2024 Изграждане на нови фотоволтаични инсталации за сграда 1 и сграда 2 за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии ) НТН ЕООД BG-RRP-3.006-0036-C01 Preview
19.06.2024 12.06.2024 Доставка и монтаж на Производствено оборудване - модул автоматично кроене - 1 бр. ГЕЯНА ООД BG-RRP-3.008-0026-C01 Preview
24.06.2024 12.06.2024 Изграждане на нова фотоволтаична инсталация 400 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) ПРОТО ООД BG-RRP-3.006-0439-C01 Preview
20.06.2024 12.06.2024 Закупуване на технологично оборудване за цех за метални изделия- 1 брой Обработващ център Марпет Трейдинг 2019 ООД BG06RDNP001-19.734-0006-C01 Preview
24.06.2024 12.06.2024 Изграждане на фотоволтаичнa системa в комбинация с батерии ЕЛХИМ-ИСКРА АД BG-RRP-3.006-0113-C01 Preview
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021