Tenders and Offers

Offers submission deadline Announcement date of procedure for external assignment Procedure subject Beneficiary Contract registration number Actions
20.06.2024 13.06.2024 "Наръчник за правата и задълженията на гражданите на трети държави,на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица,относно процедурата, която трябва да следват в България, правата изадълженията им." -БЧК Сдружение "Български Червен кръст" Сдружение BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01 Preview
28.06.2024 20.03.2024 "Подобряване на природозащитното състояние на крайбрежни и дюнни типове природни местообитания“ Сдружение Българска асоциация за пещерен и еко туризъм Preview
20.06.2024 12.06.2024 „Доставка на апаратура за развитие на дейността на МДЛ ФОТОДЕНТ“ Медикодиагностична лаборатория /МДЛ/ Фотодент ЕООД BG06RDNP001-19.718-0004-C02 Preview
21.06.2024 14.06.2024 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция 1. Линия за механо-пластична обработка на бентонит с цифрово управление -1 брой Обособена позиция 2. Сушилна линия за гранулиран бентонит - 1 брой Обособена позиция 3. Кантарно-опаковъчна машина за насипни продукти с цифрово управление - 1 брой“ ГРАВЕЛИТА ООД BG-RRP-3.004-1672-C01 Preview
21.06.2024 13.06.2024 „Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация) на: 1. Обособена позиция – CNC Фибро-лазерна машина за рязане на метални листи и тръби - 1 брой; 2. Обособена позиция – Заваръчни апарати – 30 броя. М.В.ЛОМОНОСОВ ООД BG-RRP-3.008-0061-C01 Preview
19.06.2024 12.06.2024 „Закупуване и доставка на високоподемна техника” БАРД 90 ЕООД BG06RDNP001-4.015-0355-C02 Preview
17.06.2024 05.06.2024 „Изграждане на 2 бр. нови фотоволтаични инсталации за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия“ МУЛТИПРИНТ ООД BG-RRP-3.006-0133-C01 Preview
24.06.2024 12.06.2024 „Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии“ БИ ЕМ ЕС ПРОДЪКШЪН ООД BG-RRP-3.006-0139-C01 Preview
17.06.2024 10.06.2024 Доставка и монтаж на Линия за производство на Текстилни изделия -1 бр. НОВ СТИЛ ООД BG-RRP-3.008-0052-C01 Preview
20.06.2024 13.06.2024 Доставка и монтаж на АВТОМАТИЧНА ЗАВАРЪЧНА МАШИНА ЗА КОНУСНИ КРЪГЛИ И МНОГОЪГЪЛНИ ТРЪБИ– 1 бр. 2Р - БЪЛГАРИЯ ЕООД BG-RRP-3.008-0042-C01 Preview
18.06.2024 11.06.2024 Доставка и монтаж на Линия за анодна оксидация 26 МАЙ ЕООД BG-RRP-3.004-0616-C01 Preview
21.06.2024 14.06.2024 Доставка и монтаж на оборудване и машини АКРИМА ИНВЕСТ ЕООД BG06RDNP001-4.015-0141-C02 Preview
19.06.2024 12.06.2024 Доставка и монтаж на Производствено оборудване - модул автоматично кроене - 1 бр. ГЕЯНА ООД BG-RRP-3.008-0026-C01 Preview
23.06.2024 16.06.2024 Доставка и монтаж на хладилно оборудване, хладилни панели и врата за хладилна камера Красимир Димитров Учителски BG06RDNP001-4.012-1905-C02 Preview
19.06.2024 12.06.2024 Доставка на ДМА ИНТЕКСТРЕД ЕООД BG-RRP-3.004-2003-C01 Preview
30.06.2024 07.06.2024 Доставка на училищно обзавеждане ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" BG-RRP-1.015-0362-C01 Preview
20.06.2024 13.06.2024 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Струг швейцарски тип с ЦПУ (1 бр.) Обособена позиция 2: 5-осен CNC машинен център (1 бр.) ДАВ 11 ООД BG-RRP-3.004-0617-C01 Preview
24.07.2024 20.03.2024 Заграждане на участъци от природните местообитания и защитените зони с подходящи съоръжения, изграждане на съоръжения за пешеходно придвижване, изработване и монтиране на информационни табла в изпълнение на мярка 56 от НРПД Сдружение "Българска асоциация за пещерен и еко туризъм" Preview
19.06.2024 12.06.2024 Закупуване и доставка на Електрически стакер – 1бр. и Транспалетна количка – 1бр. "Агропартньор" ЕООД Preview
17.06.2024 07.06.2024 Закупуване на дизелов мотокар. БМД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД BG06RDNP001-19.686-0002-C01 Preview
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021