Tenders and Offers

Offers submission deadline Announcement date of procedure for external assignment Procedure subject Beneficiary Contract registration number Actions
02.08.2024 13.05.2024 Избор на изпълнител за изработка на онлайн магазин "АГРИНА" ООД BG-RRP-3.005-3701-C01 Preview
19.06.2024 12.06.2024 Закупуване и доставка на Електрически стакер – 1бр. и Транспалетна количка – 1бр. "Агропартньор" ЕООД Preview
22.06.2024 10.06.2024 Изграждане на нови фотоволтаични инсталации 540 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии). "АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС" ООД BG-RRP-3.006-0265-C01 Preview
18.06.2024 11.06.2024 Доставка и монтаж на Линия за анодна оксидация 26 МАЙ ЕООД BG-RRP-3.004-0616-C01 Preview
20.06.2024 13.06.2024 Доставка и монтаж на АВТОМАТИЧНА ЗАВАРЪЧНА МАШИНА ЗА КОНУСНИ КРЪГЛИ И МНОГОЪГЪЛНИ ТРЪБИ– 1 бр. 2Р - БЪЛГАРИЯ ЕООД BG-RRP-3.008-0042-C01 Preview
21.06.2024 14.06.2024 Доставка и монтаж на оборудване и машини АКРИМА ИНВЕСТ ЕООД BG06RDNP001-4.015-0141-C02 Preview
19.06.2024 12.06.2024 „Закупуване и доставка на високоподемна техника” БАРД 90 ЕООД BG06RDNP001-4.015-0355-C02 Preview
21.06.2024 12.06.2024 Закупуване на мини челен товарач окомплектован съгласно техническа спецификация Бенони ЕООД BG06RDNP001-19.270-0011-C02 Preview
24.06.2024 12.06.2024 „Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии“ БИ ЕМ ЕС ПРОДЪКШЪН ООД BG-RRP-3.006-0139-C01 Preview
30.06.2024 14.06.2024 Закупуване на заложените по проекта материални активи БИО ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД BG06RDNP001-19.577-0004-C01 Preview
17.06.2024 07.06.2024 Закупуване на дизелов мотокар. БМД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД BG06RDNP001-19.686-0002-C01 Preview
19.06.2024 12.06.2024 Доставка и монтаж на Производствено оборудване - модул автоматично кроене - 1 бр. ГЕЯНА ООД BG-RRP-3.008-0026-C01 Preview
21.06.2024 14.06.2024 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция 1. Линия за механо-пластична обработка на бентонит с цифрово управление -1 брой Обособена позиция 2. Сушилна линия за гранулиран бентонит - 1 брой Обособена позиция 3. Кантарно-опаковъчна машина за насипни продукти с цифрово управление - 1 брой“ ГРАВЕЛИТА ООД BG-RRP-3.004-1672-C01 Preview
21.06.2024 14.06.2024 Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди на покриви на съществуващи сгради в имоти с идентификатор 80460.132.227 (ФЕЦ 82.50kW) и 80460.13.175 (ФЕЦ 416.90kW) в с.Червена вода, общ. Русе Градус - 98 АД BG06RDNP001-4.012-0804-C02 Preview
20.06.2024 13.06.2024 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Струг швейцарски тип с ЦПУ (1 бр.) Обособена позиция 2: 5-осен CNC машинен център (1 бр.) ДАВ 11 ООД BG-RRP-3.004-0617-C01 Preview
24.06.2024 10.06.2024 Изграждане на 4 бр. нови фотоволтаични инсталации в гр. Бургас, гр. Добрич, гр. Пловдив и гр. Русе за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) ДОВЕРИЕ - БРИКО АД BG-RRP-3.006-0168-C01 Preview
22.06.2024 10.06.2024 Изграждане на нова фотоволтаична инсталация 170 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии). ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ ООД BG-RRP-3.006-0239-C01 Preview
24.06.2024 12.06.2024 Изграждане на фотоволтаичнa системa в комбинация с батерии ЕЛХИМ-ИСКРА АД BG-RRP-3.006-0113-C01 Preview
10.06.2025 15.06.2024 Закупуване на Сеялка вакуумна. ЕТ „Михаил Сребрев“ BG-RRP-6.004-3897-C01 Preview
19.06.2024 12.06.2024 Доставка на ДМА ИНТЕКСТРЕД ЕООД BG-RRP-3.004-2003-C01 Preview
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021