Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Предмет на предвидената процедура Бенефициент Номер на договор за БФП Действия
19.05.2024 09.05.2024 Закупуване на: Косачка с изместване – 1бр., Комбайн за орехи и лешници – 1бр., Електрически стакер – 1бр., Транспалетна количка – 1бр., Калибратор за орехи – 1бр., Пластмасови бокс палети – 10бр. необходими за земеделското стопанство на „Агропартньор” ЕООД "Агропартньор" ЕООД Преглед
20.05.2024 08.05.2024 Изграждане на нова фотоволтаична инсталация до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) ПРЕСКОВ АД BG-RRP-3.006-0152-C01 Преглед
20.05.2024 30.04.2024 Предмета на процедурата: „Покупка доставка и пускане в експлоатация на оборудване по предварително зададени показатели до двете производствени площадки – Русе и Севлиево:“ Обособена позиция 1: Машина за вибрационно рязане на готови уплътнения Място на доставка – Русе Обособена позиция 2 : Машина за каландриране на уплътнителни листи Място на доставка – Русе Обособена позиция 3: Преса за балиране на отпадъци Място на доставка – Русе Обособена позиция 4: Линия за ВИГ заваряване Място на доставка – Русе Обособена позиция 5: Комплект автоматизирани CNC машини за кампрофилни уплътнения Място на доставка – Русе Обособена позиция 6 Лазерно маркиращо устройство Място на доставка – Русе Обособена позиция 7: Пресукваща машина Място на доставка – Севлиево Обособена позиция 8: Линия за диагонално оплитане на трапецовидни набивки Място на доставка – Севлиево Обособена позиция 9: Приспособления и екипировка за изготвяне на шпули Място на доставка – Русе АВКО АД BG-RRP-3.008-0755 Преглед
20.05.2024 07.05.2024 Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с батерии МОНИ - 83 ООД BG-RRP-3.006-0163-C01 Преглед
20.05.2024 09.05.2024 "Изграждане на нова фотоволтаична инсталация с мощност 770kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с общ капацитет 770kWh" АРИЕТЕ ЛОГИСТИКС ЕООД BG-RRP-3.006-0223-C01 Преглед
20.05.2024 13.05.2024 Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Автоматизиран двушнеков екструдер - 1 брой БУЛТЕМ ООД BG-RRP-3.004-1075-C01 Преглед
20.05.2024 13.05.2024 Закупуване на: - Полирмашина - Автоматична за R и фиска RF 25 - CNC триосна машина - Врата за хале ОН - КИЙСЪРВИЗ ЕООД BG06RDNP001-19.723-0003-C01 Преглед
21.05.2024 14.05.2024 Доставка и интегриране на Софтуерна платформа за автоматизирано продуктово конфигуриране и триизмерен синтез на продукти СТИЛСОФТ ЕООД BG-RRP-3.004-0766-C01 Преглед
23.05.2024 16.05.2024 Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА - Автоматична бертоваща и пастираща машина - 1 брой ЕТ НОВА - БОРИСЛАВ БОРИСОВ BG-RRP-3.004-0732-C01 Преглед
23.05.2024 16.05.2024 ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА ИЗКОПНИ ДЕЙНОСТИ САЛСТРОЙ ЕООД BG06RDNP001-19.380-0010-C01 Преглед
23.05.2024 16.05.2024 Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Линия за автоматизирано производство на чаши от екструдиран картон - 1 брой МИКРОПАК ООД BG-RRP-3.004-0717-C01 Преглед
23.05.2024 16.05.2024 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Обработващ център с ЦПУ – 1 бр. "МЕБЕЛИ РЕЛАКС" ООД BG-RRP-3.004-0087-C01 Преглед
23.05.2024 16.05.2024 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мобилна претоварваща машина - 1 брой“ РОВЕН ГРУП ЕООД BG-RRP-3.004-0640-C01 Преглед
24.05.2024 16.05.2024 Изграждане, доставка и монтаж на автономна фотоволтаична система АПЕКС ПЛАНТ ЕООД BG06RDNP001-4.012-1828-C02 Преглед
25.05.2024 18.05.2024 Доставка и монтаж на технологично оборудване за бройлери и изграждане на хибридна система за отопление на ВЕИ - 400 kwh ЛА ФАТТОРИЯ ЕООД BG06RDNP001-4.012-1880-C01 Преглед
25.05.2024 18.05.2024 Изграждане на животновъдна ферма за бройлери ЛА ФАТТОРИЯ ЕООД BG06RDNP001-4.012-1880-C01 Преглед
27.05.2024 17.05.2024 Доставка на оборудване, за дейността на фирма за облекло "ГОЛОКА ПРО" ЕООД ГОЛОКА ПРО ЕООД BG06RDNP001-19.686-0001-C01 Преглед
29.05.2024 17.05.2024 Изготвяне на технически/работен проект и Изграждане на новa фотоволтаичнa инсталация 170 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) АРХИДЕЯ БЪЛГАРИЯ ООД BG-RRP-3.006-0276-C01 Преглед
30.05.2024 09.05.2024 Доставка на мобилна стена за катерене ЗНАМ И МОГА ПОВЕЧЕ Сдружение BG06RDNP001-19.757-0001-C01 Преглед
31.05.2024 17.05.2024 Изграждане на "Фотоволтаична система в комбинация с батерии" с общ инсталирана мощност от 292 kWp ХИДРОСТРОЙ АД BG-RRP-3.006-0418-C01 Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.