Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Обособена позиция Предмет на предвидената процедура Бенефициент Брой подадени оферти Действия
29.05.2020 22.05.2020 Обособена позиция 1: Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация в професионално направление "Използване на компютри " по специалност " Икономическа информатика“ код 4820101, по професия с код 482010 „ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК“ по III – та квалификационна степен Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация в направление "Използване на компютри“ и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ немски език. АЛФА СОТ СЕКЮРИТИ ООД 1 Преглед
29.05.2020 22.05.2020 Обособена позиция 2: Провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ немски език. Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация в направление "Използване на компютри“ и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ немски език. АЛФА СОТ СЕКЮРИТИ ООД 3 Преглед
29.05.2020 22.05.2020 Закупуване на CNC струг с прътоподаващо устройство - 1 брой Закупуване на CNC струг с прътоподаващо устройство - 1 брой ИНТЕРКАР ЕООД 1 Преглед
29.05.2020 21.05.2020 Закупуване на 12 бр. ДМА: работна станция - 3 бр., монитор за работна станция - 1 бр., монитор - 2 бр., лаптоп - 1 бр., лазерно многофункционално устройство - 1 бр., сървър - 1 бр., дрон - 1 бр., купол камера - 1 бр., видеокамера - 1 бр. Закупуване на 12 бр. ДМА: работна станция - 3 бр., монитор за работна станция - 1 бр., монитор - 2 бр., лаптоп - 1 бр., лазерно многофункционално устройство - 1 бр., сървър - 1 бр., дрон - 1 бр., купол камера - 1 бр., видеокамера - 1 бр. „ЕТО МЕ” ООД 2 Преглед
29.05.2020 21.05.2020 Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 3-станционна термоформовъчна машина - 1 бр. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини за производство на пластмасови чаши за целите на проект BG16RFOP002-2.040-0799-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД“ със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 3-станционна термоформовъчна машина - 1 бр.; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Машина за печат на чаши - 1 бр. ЕЛДИЕС ПЛАСТ ООД 1 Преглед
29.05.2020 21.05.2020 Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Машина за печат на чаши - 1 бр. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини за производство на пластмасови чаши за целите на проект BG16RFOP002-2.040-0799-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД“ със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 3-станционна термоформовъчна машина - 1 бр.; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Машина за печат на чаши - 1 бр. ЕЛДИЕС ПЛАСТ ООД 1 Преглед
29.05.2020 22.05.2020 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА: сървър 2 бр., преносим компютър 5 бр., мрежово устройство за съхранение на данни (nas) 1 бр., мрежов комутатор (рутер) 1 бр., суич 1 бр., непрекъсваем токозахранващ източник (ups) 1 бр., сървърен рак 1 бр. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА: сървър 2 бр., преносим компютър 5 бр., мрежово устройство за съхранение на данни (nas) 1 бр., мрежов комутатор (рутер) 1 бр., суич 1 бр., непрекъсваем токозахранващ източник (ups) 1 бр., сървърен рак 1 бр. "дейтаФрут" ООД 1 Преглед
29.05.2020 21.05.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва: Обособена позиция 1: CNC машина за газо-кислородно рязане – 1 бр. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва: Обособена позиция 1: CNC машина за газо-кислородно рязане – 1 бр. Обособена позиция 2: Стругов център с ЦПУ - 1 бр. Обособена позиция 3: Вертикален 5-осен обработващ център с ЦПУ – 1 бр. Обособена позиция 4: Заваръчен апарат тип 1 – 4 бр. и Заваръчен апарат тип 2 – 2 бр. Обособена позиция 5: Кран – 1 бр. МИТЕВ ЕООД 1 Преглед
29.05.2020 21.05.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва: Обособена позиция 2: Стругов център с ЦПУ - 1 бр. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва: Обособена позиция 1: CNC машина за газо-кислородно рязане – 1 бр. Обособена позиция 2: Стругов център с ЦПУ - 1 бр. Обособена позиция 3: Вертикален 5-осен обработващ център с ЦПУ – 1 бр. Обособена позиция 4: Заваръчен апарат тип 1 – 4 бр. и Заваръчен апарат тип 2 – 2 бр. Обособена позиция 5: Кран – 1 бр. МИТЕВ ЕООД 1 Преглед
29.05.2020 21.05.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва:Обособена позиция 3: Вертикален 5-осен обработващ център с ЦПУ – 1 бр. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва: Обособена позиция 1: CNC машина за газо-кислородно рязане – 1 бр. Обособена позиция 2: Стругов център с ЦПУ - 1 бр. Обособена позиция 3: Вертикален 5-осен обработващ център с ЦПУ – 1 бр. Обособена позиция 4: Заваръчен апарат тип 1 – 4 бр. и Заваръчен апарат тип 2 – 2 бр. Обособена позиция 5: Кран – 1 бр. МИТЕВ ЕООД 1 Преглед
29.05.2020 21.05.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва:Обособена позиция 4: Заваръчен апарат тип 1 – 4 бр. и Заваръчен апарат тип 2 – 2 бр. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва: Обособена позиция 1: CNC машина за газо-кислородно рязане – 1 бр. Обособена позиция 2: Стругов център с ЦПУ - 1 бр. Обособена позиция 3: Вертикален 5-осен обработващ център с ЦПУ – 1 бр. Обособена позиция 4: Заваръчен апарат тип 1 – 4 бр. и Заваръчен апарат тип 2 – 2 бр. Обособена позиция 5: Кран – 1 бр. МИТЕВ ЕООД 3 Преглед
29.05.2020 21.05.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва:Обособена позиция 5: Кран – 1 бр. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва: Обособена позиция 1: CNC машина за газо-кислородно рязане – 1 бр. Обособена позиция 2: Стругов център с ЦПУ - 1 бр. Обособена позиция 3: Вертикален 5-осен обработващ център с ЦПУ – 1 бр. Обособена позиция 4: Заваръчен апарат тип 1 – 4 бр. и Заваръчен апарат тип 2 – 2 бр. Обособена позиция 5: Кран – 1 бр. МИТЕВ ЕООД 1 Преглед
29.05.2020 22.05.2020 Доставка на Двусекционна офсетна печатарска машина с обръщателен механизъм формат 530 x 740 мм - 1 брой Доставка на ДМА М-ПРЕС ООД 1 Преглед
29.05.2020 22.05.2020 „Извършване на тестове за безразрушителен контрол: визуален тест, ултразвук, магнитен контрол и пенетрантен тест“ „Извършване на тестове за безразрушителен контрол: визуален тест, ултразвук, магнитен контрол и пенетрантен тест“ ВАПТЕХ ЕООД 1 Преглед
29.05.2020 22.05.2020 Обособена позиция 1: Провеждане на обучение по специалност „Търговия“, по професия „Икономист”, 345120; III – та квалификационна степен, проф. направление – Администрация и управление “Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация в направление „Администрация и управление“ и "Производствени технологии -текстил, облекло, обувки и кожи" ЕВРОПА ООД 1 Преглед
29.05.2020 22.05.2020 Обособена позиция 2: Провеждане на обучение по специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил" по професия „Моделиер - технолог на облекло“ III – та квалификационна степен, проф. направление "Производствени технологии -текстил, облекло, обувки и кожи" “Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация в направление „Администрация и управление“ и "Производствени технологии -текстил, облекло, обувки и кожи" ЕВРОПА ООД 1 Преглед
29.05.2020 19.05.2020 Обособена позиция 1: Щанцова машина (1 брой) “Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Щанцова машина (1 брой); Обособена позиция 2: Абкант машина (1 брой); Обособена позиция 3: Линия за прахово боядисване (1 брой)” БГ СТИЙЛ ЕООД 1 Преглед
29.05.2020 19.05.2020 Обособена позиция 2: Абкант машина (1 брой) “Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Щанцова машина (1 брой); Обособена позиция 2: Абкант машина (1 брой); Обособена позиция 3: Линия за прахово боядисване (1 брой)” БГ СТИЙЛ ЕООД 1 Преглед
29.05.2020 19.05.2020 Обособена позиция 3: Линия за прахово боядисване (1 брой) “Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Щанцова машина (1 брой); Обособена позиция 2: Абкант машина (1 брой); Обособена позиция 3: Линия за прахово боядисване (1 брой)” БГ СТИЙЛ ЕООД 1 Преглед
30.05.2020 22.05.2020 Закупуване, доставка и инсталация на ДМА и ДНА със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: 1. Компютърна конфигурация - 3 бр. 2. Широкоформатен принтер - 1 бр. Закупуване, доставка и инсталация на ДМА и ДНА със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: 1. Компютърна конфигурация - 3 бр. 2. Широкоформатен принтер - 1 бр. Обособена позиция 2: 1. Софтуер за проектиране - 1 бр. ФИД ИНЖЕНЕРИНГ ООД 0 Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.