Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Обособена позиция Предмет на предвидената процедура Бенефициент Брой подадени оферти Действия
05.03.2021 25.03.2020 Провеждане на събития за представяне на резултатите от проекта Провеждане на събития за представяне на резултатите от проекта АРТЕМИС ООД 2 Преглед
03.06.2020 11.05.2020 Реконструкция и модернизация на стопанството и Изграждане на място за отдих (8280 лв. част от офертата за СМР) Избор на изпълнител за Реконструкция и модернизация на стопанството и Изграждане на място за отдих (8280 лв. част от офертата за СМР) "Корс фиш" ЕООД 0 Преглед
08.06.2020 16.05.2020 Изграждане на обект „ Пристройка за филтърни системи към Сграда 1 за производство на аквакултури в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъмга „, землище с. Мирянци, общ. Пазарджик“ СМР дейности "АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД 0 Преглед
11.06.2020 19.05.2020 Ферма за развъждане и отглеждане на риба, представляваща Садкова инсталация, съдържа 40 броя кръгли полиетиленови садки с вътрешен диаметър на садката Ф 12 м, изработени от полиетиленови тръби Ф 200 и монтирани на 4 понтонни линии и 40 бр. батерии с мощност 10 КВ съгласносъгласно КС и оферта Ферма за развъждане и отглеждане на риба, представляваща Садкова инсталация, съдържа 40 броя кръгли полиетиленови садки с вътрешен диаметър на садката Ф 12 м, изработени от полиетиленови тръби Ф 200 и монтирани на 4 понтонни лини и40 бр. батерии с мощност 10 КВ съгласно КС и оферта ЯНУЛОВ И КО ЕООД 0 Преглед
11.06.2020 19.05.2020 Доставка на лични предпазни средства Доставка на лични предпазни средства ЯНУЛОВ И КО ЕООД 0 Преглед
29.05.2020 19.05.2020 Обособена позиция 1: Щанцова машина (1 брой) “Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Щанцова машина (1 брой); Обособена позиция 2: Абкант машина (1 брой); Обособена позиция 3: Линия за прахово боядисване (1 брой)” БГ СТИЙЛ ЕООД 1 Преглед
29.05.2020 19.05.2020 Обособена позиция 2: Абкант машина (1 брой) “Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Щанцова машина (1 брой); Обособена позиция 2: Абкант машина (1 брой); Обособена позиция 3: Линия за прахово боядисване (1 брой)” БГ СТИЙЛ ЕООД 1 Преглед
29.05.2020 19.05.2020 Обособена позиция 3: Линия за прахово боядисване (1 брой) “Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Щанцова машина (1 брой); Обособена позиция 2: Абкант машина (1 брой); Обособена позиция 3: Линия за прахово боядисване (1 брой)” БГ СТИЙЛ ЕООД 1 Преглед
11.06.2020 19.05.2020 „Изграждане на пълносистемно рибовъдно стопанство за 80 тона риба, включващо изграждане на производствени сгради на един етаж, подземни производствени съоръжения (басейни) и благоустройство на прилежащи комуникационни площи в имота с цел насърчаване на нови производители на аквакултури и развиване на устоичиво рибовъдство, както и подобряване условията на труд на работещите“ „Изграждане на пълносистемно рибовъдно стопанство за 80 тона риба, включващо изграждане на производствени сгради на един етаж, подземни производствени съоръжения (басейни) и благоустройство на прилежащи комуникационни площи в имота с цел насърчаване на нови производители на аквакултури и развиване на устоичиво рибовъдство, както и подобряване условията на труд на работещите“ "ВАНИКО-2015" ООД 0 Преглед
11.06.2020 20.05.2020 Избор на изпълнител за обект Строително-монтажни работи за "Възстановяване на пъстървово стопанство с. Фотиново" Избор на изпълнител за обект Строително-монтажни работи за "Възстановяване на пъстървово стопанство с. Фотиново" Сдружение ЛОВНО-РИБАРСКО-ДРУЖЕСТВО-ПЕЩЕРА 0 Преглед
29.05.2020 21.05.2020 Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 3-станционна термоформовъчна машина - 1 бр. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини за производство на пластмасови чаши за целите на проект BG16RFOP002-2.040-0799-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД“ със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 3-станционна термоформовъчна машина - 1 бр.; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Машина за печат на чаши - 1 бр. ЕЛДИЕС ПЛАСТ ООД 1 Преглед
29.05.2020 21.05.2020 Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Машина за печат на чаши - 1 бр. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини за производство на пластмасови чаши за целите на проект BG16RFOP002-2.040-0799-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД“ със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 3-станционна термоформовъчна машина - 1 бр.; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Машина за печат на чаши - 1 бр. ЕЛДИЕС ПЛАСТ ООД 1 Преглед
29.05.2020 21.05.2020 Закупуване на 12 бр. ДМА: работна станция - 3 бр., монитор за работна станция - 1 бр., монитор - 2 бр., лаптоп - 1 бр., лазерно многофункционално устройство - 1 бр., сървър - 1 бр., дрон - 1 бр., купол камера - 1 бр., видеокамера - 1 бр. Закупуване на 12 бр. ДМА: работна станция - 3 бр., монитор за работна станция - 1 бр., монитор - 2 бр., лаптоп - 1 бр., лазерно многофункционално устройство - 1 бр., сървър - 1 бр., дрон - 1 бр., купол камера - 1 бр., видеокамера - 1 бр. „ЕТО МЕ” ООД 2 Преглед
29.05.2020 21.05.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва: Обособена позиция 1: CNC машина за газо-кислородно рязане – 1 бр. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва: Обособена позиция 1: CNC машина за газо-кислородно рязане – 1 бр. Обособена позиция 2: Стругов център с ЦПУ - 1 бр. Обособена позиция 3: Вертикален 5-осен обработващ център с ЦПУ – 1 бр. Обособена позиция 4: Заваръчен апарат тип 1 – 4 бр. и Заваръчен апарат тип 2 – 2 бр. Обособена позиция 5: Кран – 1 бр. МИТЕВ ЕООД 1 Преглед
29.05.2020 21.05.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва: Обособена позиция 2: Стругов център с ЦПУ - 1 бр. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва: Обособена позиция 1: CNC машина за газо-кислородно рязане – 1 бр. Обособена позиция 2: Стругов център с ЦПУ - 1 бр. Обособена позиция 3: Вертикален 5-осен обработващ център с ЦПУ – 1 бр. Обособена позиция 4: Заваръчен апарат тип 1 – 4 бр. и Заваръчен апарат тип 2 – 2 бр. Обособена позиция 5: Кран – 1 бр. МИТЕВ ЕООД 1 Преглед
29.05.2020 21.05.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва:Обособена позиция 3: Вертикален 5-осен обработващ център с ЦПУ – 1 бр. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва: Обособена позиция 1: CNC машина за газо-кислородно рязане – 1 бр. Обособена позиция 2: Стругов център с ЦПУ - 1 бр. Обособена позиция 3: Вертикален 5-осен обработващ център с ЦПУ – 1 бр. Обособена позиция 4: Заваръчен апарат тип 1 – 4 бр. и Заваръчен апарат тип 2 – 2 бр. Обособена позиция 5: Кран – 1 бр. МИТЕВ ЕООД 1 Преглед
29.05.2020 21.05.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва:Обособена позиция 4: Заваръчен апарат тип 1 – 4 бр. и Заваръчен апарат тип 2 – 2 бр. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва: Обособена позиция 1: CNC машина за газо-кислородно рязане – 1 бр. Обособена позиция 2: Стругов център с ЦПУ - 1 бр. Обособена позиция 3: Вертикален 5-осен обработващ център с ЦПУ – 1 бр. Обособена позиция 4: Заваръчен апарат тип 1 – 4 бр. и Заваръчен апарат тип 2 – 2 бр. Обособена позиция 5: Кран – 1 бр. МИТЕВ ЕООД 3 Преглед
29.05.2020 21.05.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва:Обособена позиция 5: Кран – 1 бр. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва: Обособена позиция 1: CNC машина за газо-кислородно рязане – 1 бр. Обособена позиция 2: Стругов център с ЦПУ - 1 бр. Обособена позиция 3: Вертикален 5-осен обработващ център с ЦПУ – 1 бр. Обособена позиция 4: Заваръчен апарат тип 1 – 4 бр. и Заваръчен апарат тип 2 – 2 бр. Обособена позиция 5: Кран – 1 бр. МИТЕВ ЕООД 1 Преглед
29.05.2020 22.05.2020 Обособена позиция 1: Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация в професионално направление "Използване на компютри " по специалност " Икономическа информатика“ код 4820101, по професия с код 482010 „ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК“ по III – та квалификационна степен Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация в направление "Използване на компютри“ и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ немски език. АЛФА СОТ СЕКЮРИТИ ООД 1 Преглед
29.05.2020 22.05.2020 Обособена позиция 2: Провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ немски език. Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация в направление "Използване на компютри“ и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ немски език. АЛФА СОТ СЕКЮРИТИ ООД 3 Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.