Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
11.05.2021 19.04.2021 “Закупуване, доставка и инсталиране на специализирано, техническо оборудване за професионално почистване, посредством сух лед“, в изпълнение на Договор за БФП № МДР-ИП-01-29/16.02.2021 г., за изпълнение на Проект BG14MFOP001-4.016-0002 „Диверсификация на дейности извън риболовния сектор, чрез закупуване на специализирана техника - машини с голяма производителност, предназначени за професионално почистване, посредством сух лед“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Морско дело и Рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. НЕВАФОЛИНГ ООД Преглед
07.05.2021 13.04.2021 „Адаптиране и внедряване на иновативната социална практика „Дигитален еко-патрул“ – насочена към подобряване привлекателността на рибарската територия” СДРУЖЕНИЕ "Био - Б - Еко" Сдружение Преглед
23.04.2021 13.04.2021 „Доставка и интегриране на софтуер за електронно автоматизирано управление на разделно събрания текстил“ във връзка с изпълнение на договор № BG16M1OP002-2.009-0039-C01 - ,,Хъб за разделно събиране на употребяван текстил и система за електронно автоматизирано управление, включваща сортиране и подготовка за повторна употреба и рециклиране“, финансиран по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”. ТЕКС ТИЙМ ЕАД Преглед
10.05.2021 10.03.2021 „Доставка на оборудване и съоръжения за изграждане на нова ферма за топловодни аквакултури в плаващи мрежести клетки /садки/ “ ГОЛДЪН КЛУБ БЪЛГАРИЯ ЕООД Преглед
23.04.2021 14.04.2021 „Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на: Обособена позиция 1: Абкант преса за голямогабаритни детайли (1 брой); Обособена позиция 2: Абкант преса за малогабаритни детайли (1 брой); Обособена позиция 3: Машина за лазерно надписване (1 брой)" ПАТЛИДЖАНСКИ ООД Преглед
22.04.2021 14.04.2021 „Закупуване и доставка на поцинкована профилна ламарина LT-40, б- 0,6мм“ в изпълнение на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” съгласно Договор № BG16RFOP002-2.077-1033-C01 ПМУ - СВИЩОВ ООД Преглед
26.04.2021 19.04.2021 „Закупуване и доставка на материали по 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: ЦАМ 4.1 (цинк, алуминий и мед) и Обособена позиция № 2: Метална ципова лента и плъзгач с автоматично застопоряване ОРБЕЛ 2001 АД Преглед
20.04.2021 13.04.2021 „Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА“, разделени в две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стационарни работни станции - 3 броя и сървър - 1 брой; 2. Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоапарат - 1 брой и обективи: вид 1 - 1 брой и вид 2 - 1 брой. ИНСАЙД АУТ СТУДИО ЕООД Преглед
04.05.2021 11.04.2021 „Изграждане, монтаж и ремонт на дребномащабни съоръжения“ СДРУЖЕНИЕ АЯНА Сдружение Преглед
21.04.2021 13.04.2021 Доставка на Инсталация за производство на боя на водна основа - 1 бр Сдружение „Клъстър Бултехнопласт“ Преглед
26.04.2021 19.04.2021 Доставка на Инсталация за рециклиране на разредители - 1 бр БУЛБИОКЕМ ЕООД Преглед
11.05.2021 18.04.2021 Доставка на компресори ВОДОЛАЗЕН КЛУБ „КРАКЕН“ Преглед
22.04.2021 15.04.2021 Доставка на оборудване за кроене по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Компютъризирана система за дигитализиране и конструиране на облекла, с автоматизирано оптимално подреждане на кройките с минимален разход на материали и време, печат на кройки и изрязване на твърди шаблони и генериране на файлове за управление на автоматизирани системи за разкрой /автокътери/ - 1 бр. Обособена позиция 2: Кроялна линия - 1 бр. "УНИКАТ МОДЕЛС - ЯНКОВ, ГЕОРГИЕВА И СИЕ" СД Преглед
26.04.2021 16.04.2021 Доставка на трактор с кабина Андрей Антонов Митов Преглед
22.04.2021 14.04.2021 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване "КИРКОВО" ООД Преглед
23.04.2021 16.04.2021 Закупуване на Портална плазмена машина за разкрояване - 1 брой и CNC Хидравлична абкант преса - 1 брой КОНТИНЕНТАЛИК ООД Преглед
22.04.2021 01.04.2021 Закупуване на софтуер за управление на стопанството БАЧО КОЛЬО ЕООД Преглед
22.04.2021 14.04.2021 Закупуване на специализирана земеделска техника. Ярослав Недялков Данков Преглед
23.04.2021 16.04.2021 Закупуване на трактор без кабина, навесна вентилаторна пръскачка и дискова брана с хидравлично изместване Виктория Бориславова Кръстева Преглед
26.04.2021 16.04.2021 Закупуване на трактор и мулчер от земеделски стопанин Петър Красимиров Петров Петър Красимиров Петров Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.