Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Обособена позиция Предмет на предвидената процедура Бенефициент Брой подадени оферти Действия
03.06.2020 11.05.2020 Реконструкция и модернизация на стопанството и Изграждане на място за отдих (8280 лв. част от офертата за СМР) Избор на изпълнител за Реконструкция и модернизация на стопанството и Изграждане на място за отдих (8280 лв. част от офертата за СМР) "Корс фиш" ЕООД 0 Преглед
29.05.2020 19.05.2020 Обособена позиция 1: Щанцова машина (1 брой) “Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Щанцова машина (1 брой); Обособена позиция 2: Абкант машина (1 брой); Обособена позиция 3: Линия за прахово боядисване (1 брой)” БГ СТИЙЛ ЕООД 1 Преглед
29.05.2020 19.05.2020 Обособена позиция 2: Абкант машина (1 брой) “Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Щанцова машина (1 брой); Обособена позиция 2: Абкант машина (1 брой); Обособена позиция 3: Линия за прахово боядисване (1 брой)” БГ СТИЙЛ ЕООД 1 Преглед
29.05.2020 19.05.2020 Обособена позиция 3: Линия за прахово боядисване (1 брой) “Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Щанцова машина (1 брой); Обособена позиция 2: Абкант машина (1 брой); Обособена позиция 3: Линия за прахово боядисване (1 брой)” БГ СТИЙЛ ЕООД 1 Преглед
01.06.2020 25.05.2020 Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Финансист", код 343010, Специалност - "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102- III СПК “Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения за придобиване и/или повишаване на професионална квалификация и езикова компетентност на лица от целевите групи в „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, както следва: 1. Включване на лицата от целевите групи в обучения по придобиване и повишаване на професионална квалификация: 1.1. Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Финансист", код 343010, Специалност - "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102- III СПК 1.2. Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Икономист", код 345120 за Специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204- III СПК 2. Включване на лицата от целевите групи в обучения за придобиване на Ключова компетентност 2 - Обучения по чужди езици в: Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции по "Общуване на чужди езици".“ АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД 1 Преглед
01.06.2020 25.05.2020 Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Икономист", код 345120 за Специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204- III СПК “Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения за придобиване и/или повишаване на професионална квалификация и езикова компетентност на лица от целевите групи в „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, както следва: 1. Включване на лицата от целевите групи в обучения по придобиване и повишаване на професионална квалификация: 1.1. Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Финансист", код 343010, Специалност - "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102- III СПК 1.2. Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Икономист", код 345120 за Специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204- III СПК 2. Включване на лицата от целевите групи в обучения за придобиване на Ключова компетентност 2 - Обучения по чужди езици в: Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции по "Общуване на чужди езици".“ АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД 1 Преглед
01.06.2020 25.05.2020 Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции по "Общуване на чужди езици". “Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения за придобиване и/или повишаване на професионална квалификация и езикова компетентност на лица от целевите групи в „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, както следва: 1. Включване на лицата от целевите групи в обучения по придобиване и повишаване на професионална квалификация: 1.1. Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Финансист", код 343010, Специалност - "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102- III СПК 1.2. Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Икономист", код 345120 за Специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204- III СПК 2. Включване на лицата от целевите групи в обучения за придобиване на Ключова компетентност 2 - Обучения по чужди езици в: Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции по "Общуване на чужди езици".“ АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД 1 Преглед
02.06.2020 26.05.2020 Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения за придобиване на КК2 "Общуване на чужди езици" “Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения за придобиване на КК2 "Общуване на чужди езици" на заетите в ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД лица" Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД 0 Преглед
02.06.2020 26.05.2020 1. Обособена позиция 1: Специфично обучение за производствения персонал във фармацевтичното предприятие “Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специфични за работното място обучения за лицата от целевата група служители на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, разпределени в: 1. Обособена позиция 1: Специфично обучение за производствения персонал във фармацевтичното предприятие 2. Обособена позиция 2: Специфично обучение за персонала в лабораториите и развойните звена фармацевтичното предприятие“ „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД 0 Преглед
02.06.2020 26.05.2020 2. Обособена позиция 2: Специфично обучение за персонала в лабораториите и развойните звена фармацевтичното предприятие “Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специфични за работното място обучения за лицата от целевата група служители на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, разпределени в: 1. Обособена позиция 1: Специфично обучение за производствения персонал във фармацевтичното предприятие 2. Обособена позиция 2: Специфично обучение за персонала в лабораториите и развойните звена фармацевтичното предприятие“ „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД 0 Преглед
02.06.2020 26.05.2020 Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специфични обучения в сферата на застраховането на заетите в ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД лица “Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специфични обучения в сферата на застраховането на заетите в ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД лица" Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД 0 Преглед
02.06.2020 26.05.2020 Избор на изпълнител за предоставяне на специфично за дейността на АМЕТ ООД обучение, свързано с процеса на производство на медицинска и електрохирургична техника, инструменти и механични изделия и апарати, чрез използването на иновативни методи и технологии “Избор на изпълнител за предоставяне на специфично за дейността на АМЕТ ООД обучение, свързано с процеса на производство на медицинска и електрохирургична техника, инструменти и механични изделия и апарати, чрез използването на иновативни методи и технологии“ АМЕТ ООД 0 Преглед
02.06.2020 26.05.2020 Организиране и провеждане на специфично обучение за служителите на "ИЛЕА-М" ЕООД “Организиране и провеждане на специфично обучение за служителите на "ИЛЕА-М" ЕООД“ "ИЛЕА-М" ЕООД 0 Преглед
29.05.2020 22.05.2020 Обособена позиция 1: Провеждане на обучение по специалност „Търговия“, по професия „Икономист”, 345120; III – та квалификационна степен, проф. направление – Администрация и управление “Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация в направление „Администрация и управление“ и "Производствени технологии -текстил, облекло, обувки и кожи" ЕВРОПА ООД 1 Преглед
29.05.2020 22.05.2020 Обособена позиция 2: Провеждане на обучение по специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил" по професия „Моделиер - технолог на облекло“ III – та квалификационна степен, проф. направление "Производствени технологии -текстил, облекло, обувки и кожи" “Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация в направление „Администрация и управление“ и "Производствени технологии -текстил, облекло, обувки и кожи" ЕВРОПА ООД 1 Преглед
02.06.2020 26.05.2020 Комплекс за хидробластиране - 1 бр. „Доставка на комплекс за хидробластиране - 1 бр., комплекс за дробеструене - 1 бр. и повдигателно съоръжение от 12.5 тона товароносимост с релсов път и две колички - 1 бр.” ЗКИ-ВОЛТА ООД 0 Преглед
02.06.2020 26.05.2020 Комплекс за дробеструене - 1 бр „Доставка на комплекс за хидробластиране - 1 бр., комплекс за дробеструене - 1 бр. и повдигателно съоръжение от 12.5 тона товароносимост с релсов път и две колички - 1 бр.” ЗКИ-ВОЛТА ООД 0 Преглед
02.06.2020 26.05.2020 Повдигателно съоръжение от 12.5 тона товароносимост с релсов път и две колички - 1 бр. „Доставка на комплекс за хидробластиране - 1 бр., комплекс за дробеструене - 1 бр. и повдигателно съоръжение от 12.5 тона товароносимост с релсов път и две колички - 1 бр.” ЗКИ-ВОЛТА ООД 0 Преглед
29.05.2020 22.05.2020 „Извършване на тестове за безразрушителен контрол: визуален тест, ултразвук, магнитен контрол и пенетрантен тест“ „Извършване на тестове за безразрушителен контрол: визуален тест, ултразвук, магнитен контрол и пенетрантен тест“ ВАПТЕХ ЕООД 1 Преглед
11.06.2020 19.05.2020 „Изграждане на пълносистемно рибовъдно стопанство за 80 тона риба, включващо изграждане на производствени сгради на един етаж, подземни производствени съоръжения (басейни) и благоустройство на прилежащи комуникационни площи в имота с цел насърчаване на нови производители на аквакултури и развиване на устоичиво рибовъдство, както и подобряване условията на труд на работещите“ „Изграждане на пълносистемно рибовъдно стопанство за 80 тона риба, включващо изграждане на производствени сгради на един етаж, подземни производствени съоръжения (басейни) и благоустройство на прилежащи комуникационни площи в имота с цел насърчаване на нови производители на аквакултури и развиване на устоичиво рибовъдство, както и подобряване условията на труд на работещите“ "ВАНИКО-2015" ООД 0 Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.