Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Предмет на предвидената процедура Бенефициент Номер на договор за БФП Действия
02.08.2024 13.05.2024 Избор на изпълнител за изработка на онлайн магазин "АГРИНА" ООД BG-RRP-3.005-3701-C01 Преглед
19.05.2024 09.05.2024 Закупуване на: Косачка с изместване – 1бр., Комбайн за орехи и лешници – 1бр., Електрически стакер – 1бр., Транспалетна количка – 1бр., Калибратор за орехи – 1бр., Пластмасови бокс палети – 10бр. необходими за земеделското стопанство на „Агропартньор” ЕООД "Агропартньор" ЕООД Преглед
23.05.2024 16.05.2024 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Обработващ център с ЦПУ – 1 бр. "МЕБЕЛИ РЕЛАКС" ООД BG-RRP-3.004-0087-C01 Преглед
20.05.2024 30.04.2024 Предмета на процедурата: „Покупка доставка и пускане в експлоатация на оборудване по предварително зададени показатели до двете производствени площадки – Русе и Севлиево:“ Обособена позиция 1: Машина за вибрационно рязане на готови уплътнения Място на доставка – Русе Обособена позиция 2 : Машина за каландриране на уплътнителни листи Място на доставка – Русе Обособена позиция 3: Преса за балиране на отпадъци Място на доставка – Русе Обособена позиция 4: Линия за ВИГ заваряване Място на доставка – Русе Обособена позиция 5: Комплект автоматизирани CNC машини за кампрофилни уплътнения Място на доставка – Русе Обособена позиция 6 Лазерно маркиращо устройство Място на доставка – Русе Обособена позиция 7: Пресукваща машина Място на доставка – Севлиево Обособена позиция 8: Линия за диагонално оплитане на трапецовидни набивки Място на доставка – Севлиево Обособена позиция 9: Приспособления и екипировка за изготвяне на шпули Място на доставка – Русе АВКО АД BG-RRP-3.008-0755 Преглед
24.05.2024 16.05.2024 Изграждане, доставка и монтаж на автономна фотоволтаична система АПЕКС ПЛАНТ ЕООД BG06RDNP001-4.012-1828-C02 Преглед
20.05.2024 09.05.2024 "Изграждане на нова фотоволтаична инсталация с мощност 770kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с общ капацитет 770kWh" АРИЕТЕ ЛОГИСТИКС ЕООД BG-RRP-3.006-0223-C01 Преглед
29.05.2024 17.05.2024 Изготвяне на технически/работен проект и Изграждане на новa фотоволтаичнa инсталация 170 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) АРХИДЕЯ БЪЛГАРИЯ ООД BG-RRP-3.006-0276-C01 Преглед
20.05.2024 13.05.2024 Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Автоматизиран двушнеков екструдер - 1 брой БУЛТЕМ ООД BG-RRP-3.004-1075-C01 Преглед
27.05.2024 17.05.2024 Доставка на оборудване, за дейността на фирма за облекло "ГОЛОКА ПРО" ЕООД ГОЛОКА ПРО ЕООД BG06RDNP001-19.686-0001-C01 Преглед
23.05.2024 16.05.2024 Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА - Автоматична бертоваща и пастираща машина - 1 брой ЕТ НОВА - БОРИСЛАВ БОРИСОВ BG-RRP-3.004-0732-C01 Преглед
30.05.2024 09.05.2024 Доставка на мобилна стена за катерене ЗНАМ И МОГА ПОВЕЧЕ Сдружение BG06RDNP001-19.757-0001-C01 Преглед
25.05.2024 18.05.2024 Доставка и монтаж на технологично оборудване за бройлери и изграждане на хибридна система за отопление на ВЕИ - 400 kwh ЛА ФАТТОРИЯ ЕООД BG06RDNP001-4.012-1880-C01 Преглед
25.05.2024 18.05.2024 Изграждане на животновъдна ферма за бройлери ЛА ФАТТОРИЯ ЕООД BG06RDNP001-4.012-1880-C01 Преглед
23.05.2024 16.05.2024 Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Линия за автоматизирано производство на чаши от екструдиран картон - 1 брой МИКРОПАК ООД BG-RRP-3.004-0717-C01 Преглед
20.05.2024 07.05.2024 Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с батерии МОНИ - 83 ООД BG-RRP-3.006-0163-C01 Преглед
20.05.2024 13.05.2024 Закупуване на: - Полирмашина - Автоматична за R и фиска RF 25 - CNC триосна машина - Врата за хале ОН - КИЙСЪРВИЗ ЕООД BG06RDNP001-19.723-0003-C01 Преглед
20.05.2024 08.05.2024 Изграждане на нова фотоволтаична инсталация до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) ПРЕСКОВ АД BG-RRP-3.006-0152-C01 Преглед
23.05.2024 16.05.2024 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мобилна претоварваща машина - 1 брой“ РОВЕН ГРУП ЕООД BG-RRP-3.004-0640-C01 Преглед
23.05.2024 16.05.2024 ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА ИЗКОПНИ ДЕЙНОСТИ САЛСТРОЙ ЕООД BG06RDNP001-19.380-0010-C01 Преглед
24.07.2024 20.03.2024 Заграждане на участъци от природните местообитания и защитените зони с подходящи съоръжения, изграждане на съоръжения за пешеходно придвижване, изработване и монтиране на информационни табла в изпълнение на мярка 56 от НРПД Сдружение "Българска асоциация за пещерен и еко туризъм" Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.