Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Обособена позиция Предмет на предвидената процедура Бенефициент Брой подадени оферти Действия
08.06.2020 16.05.2020 Изграждане на обект „ Пристройка за филтърни системи към Сграда 1 за производство на аквакултури в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъмга „, землище с. Мирянци, общ. Пазарджик“ СМР дейности "АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД 0 Преглед
11.06.2020 19.05.2020 „Изграждане на пълносистемно рибовъдно стопанство за 80 тона риба, включващо изграждане на производствени сгради на един етаж, подземни производствени съоръжения (басейни) и благоустройство на прилежащи комуникационни площи в имота с цел насърчаване на нови производители на аквакултури и развиване на устоичиво рибовъдство, както и подобряване условията на труд на работещите“ „Изграждане на пълносистемно рибовъдно стопанство за 80 тона риба, включващо изграждане на производствени сгради на един етаж, подземни производствени съоръжения (басейни) и благоустройство на прилежащи комуникационни площи в имота с цел насърчаване на нови производители на аквакултури и развиване на устоичиво рибовъдство, както и подобряване условията на труд на работещите“ "ВАНИКО-2015" ООД 0 Преглед
03.06.2020 27.05.2020 Избор на изпълнител за доставка монтаж и въвеждане в експлоатаци на оборудване за шевното производство Избор на изпълнител за доставка монтаж и въвеждане в експлоатаци на оборудване за шевното производство "ВИКИНГ - Т" ООД 0 Преглед
29.05.2020 22.05.2020 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА: сървър 2 бр., преносим компютър 5 бр., мрежово устройство за съхранение на данни (nas) 1 бр., мрежов комутатор (рутер) 1 бр., суич 1 бр., непрекъсваем токозахранващ източник (ups) 1 бр., сървърен рак 1 бр. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА: сървър 2 бр., преносим компютър 5 бр., мрежово устройство за съхранение на данни (nas) 1 бр., мрежов комутатор (рутер) 1 бр., суич 1 бр., непрекъсваем токозахранващ източник (ups) 1 бр., сървърен рак 1 бр. "дейтаФрут" ООД 1 Преглед
02.06.2020 26.05.2020 Организиране и провеждане на специфично обучение за служителите на "ИЛЕА-М" ЕООД “Организиране и провеждане на специфично обучение за служителите на "ИЛЕА-М" ЕООД“ "ИЛЕА-М" ЕООД 0 Преглед
15.06.2020 22.05.2020 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Пневматична машина за асемблиране на аморфни ленти. Закупуване на Пневматична машина за асемблиране на аморфни ленти и Закупуване на материали и консумативи необходими за производството на отоплителни системи. "ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ" ООД 0 Преглед
15.06.2020 22.05.2020 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Mатериали и консумативи необходими за производството на отоплителни системи. Закупуване на Пневматична машина за асемблиране на аморфни ленти и Закупуване на материали и консумативи необходими за производството на отоплителни системи. "ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ" ООД 0 Преглед
01.06.2020 24.05.2020 Обособена позиция 1 CNC Струго-фрезови център Доставка на машини , оборудване и софтуер, както следва: Обособена позиция 1 CNC Струго-фрезови център Обособена позиция 2 Шлай безцентрови високопрецизен Обособена позиция 3 Уред за измерване на грапавост Обособена позиция 4 Софтуер за технологично проектиране и програмиране Обособена позиция 5 Ултразвуков генератор Инсталиране на оборудването и софтуера. Обучение за работа с оборудването и софтуера на ангажираният технически персонал. "Ка инженеринг" ЕООД 1 Преглед
01.06.2020 24.05.2020 Обособена позиция 2 Шлай безцентрови високопрецизен Доставка на машини , оборудване и софтуер, както следва: Обособена позиция 1 CNC Струго-фрезови център Обособена позиция 2 Шлай безцентрови високопрецизен Обособена позиция 3 Уред за измерване на грапавост Обособена позиция 4 Софтуер за технологично проектиране и програмиране Обособена позиция 5 Ултразвуков генератор Инсталиране на оборудването и софтуера. Обучение за работа с оборудването и софтуера на ангажираният технически персонал. "Ка инженеринг" ЕООД 1 Преглед
01.06.2020 24.05.2020 Обособена позиция 3 Уред за измерване на грапавост Доставка на машини , оборудване и софтуер, както следва: Обособена позиция 1 CNC Струго-фрезови център Обособена позиция 2 Шлай безцентрови високопрецизен Обособена позиция 3 Уред за измерване на грапавост Обособена позиция 4 Софтуер за технологично проектиране и програмиране Обособена позиция 5 Ултразвуков генератор Инсталиране на оборудването и софтуера. Обучение за работа с оборудването и софтуера на ангажираният технически персонал. "Ка инженеринг" ЕООД 0 Преглед
01.06.2020 24.05.2020 Обособена позиция 4 Софтуер за технологично проектиране и програмиране Доставка на машини , оборудване и софтуер, както следва: Обособена позиция 1 CNC Струго-фрезови център Обособена позиция 2 Шлай безцентрови високопрецизен Обособена позиция 3 Уред за измерване на грапавост Обособена позиция 4 Софтуер за технологично проектиране и програмиране Обособена позиция 5 Ултразвуков генератор Инсталиране на оборудването и софтуера. Обучение за работа с оборудването и софтуера на ангажираният технически персонал. "Ка инженеринг" ЕООД 1 Преглед
01.06.2020 24.05.2020 Обособена позиция 5 Ултразвуков генератор Доставка на машини , оборудване и софтуер, както следва: Обособена позиция 1 CNC Струго-фрезови център Обособена позиция 2 Шлай безцентрови високопрецизен Обособена позиция 3 Уред за измерване на грапавост Обособена позиция 4 Софтуер за технологично проектиране и програмиране Обособена позиция 5 Ултразвуков генератор Инсталиране на оборудването и софтуера. Обучение за работа с оборудването и софтуера на ангажираният технически персонал. "Ка инженеринг" ЕООД 0 Преглед
20.06.2020 28.05.2020 Избор на изпълнител за доставка на технологично оборудване за стопанството Избор на изпълнител за доставка на технологично оборудване за стопанството "Корс фиш" ЕООД 0 Преглед
03.06.2020 11.05.2020 Реконструкция и модернизация на стопанството и Изграждане на място за отдих (8280 лв. част от офертата за СМР) Избор на изпълнител за Реконструкция и модернизация на стопанството и Изграждане на място за отдих (8280 лв. част от офертата за СМР) "Корс фиш" ЕООД 0 Преглед
03.06.2020 26.05.2020 Обособена позиция 1: 1.Комплект работен гащеризон и яке-зимни-3 бр. 2.Работни обувки - 6 бр., 3.Защитни ръкавици EN420-3 br. 4.Защитни очила ЕN166-2 ед. 6.Противопрахова маска EN149-2бр. 5.Маска за дихателна защита EN149-1 бр. 6. Антифони вътрешни-2 бр., 7. Антифони външни-2 бр. , 8.Заваръчен шлем ЕN166-1 бр. 9. кожена престилка за заварчици-1 бр., 10. Елек/сигнализиращ-1 бр. 11.Яке зимно-административен персонал-3 бр., 12.Диоптрични предпазни очила за работа с компютър - 3 бр Доставка на работно облекло и средства за колективна защита Обособена позиция 1: 1.Комплект работен гащеризон и яке-зимни-3 бр. 2.Работни обувки - 6 бр., 3.Защитни ръкавици EN420-3 br. 4.Защитни очила ЕN166-2 ед. 6.Противопрахова маска EN149-2бр. 5.Маска за дихателна защита EN149-1 бр. 6. Антифони вътрешни-2 бр., 7. Антифони външни-2 бр. , 8.Заваръчен шлем ЕN166-1 бр. 9. кожена престилка за заварчици-1 бр., 10. Елек/сигнализиращ-1 бр. 11.Яке зимно-административен персонал-3 бр., 12.Диоптрични предпазни очила за работа с компютър - 3 бр Обособена позиция 2: 1. LED индустриално осветително тяло - 100W/112° - 84 броя, 2.LED осветител, 43W/3950 Im/840, комплект с рамка за открит монтаж - 4 бр. 3. Ергономични столове – 3 бр "НАС1 ЕООД 0 Преглед
03.06.2020 26.05.2020 Обособена позиция 2: 1. LED индустриално осветително тяло - 100W/112° - 84 броя, 2.LED осветител, 43W/3950 Im/840, комплект с рамка за открит монтаж - 4 бр. 3. Ергономични столове – 3 бр Доставка на работно облекло и средства за колективна защита Обособена позиция 1: 1.Комплект работен гащеризон и яке-зимни-3 бр. 2.Работни обувки - 6 бр., 3.Защитни ръкавици EN420-3 br. 4.Защитни очила ЕN166-2 ед. 6.Противопрахова маска EN149-2бр. 5.Маска за дихателна защита EN149-1 бр. 6. Антифони вътрешни-2 бр., 7. Антифони външни-2 бр. , 8.Заваръчен шлем ЕN166-1 бр. 9. кожена престилка за заварчици-1 бр., 10. Елек/сигнализиращ-1 бр. 11.Яке зимно-административен персонал-3 бр., 12.Диоптрични предпазни очила за работа с компютър - 3 бр Обособена позиция 2: 1. LED индустриално осветително тяло - 100W/112° - 84 броя, 2.LED осветител, 43W/3950 Im/840, комплект с рамка за открит монтаж - 4 бр. 3. Ергономични столове – 3 бр "НАС1 ЕООД 0 Преглед
29.05.2020 21.05.2020 Закупуване на 12 бр. ДМА: работна станция - 3 бр., монитор за работна станция - 1 бр., монитор - 2 бр., лаптоп - 1 бр., лазерно многофункционално устройство - 1 бр., сървър - 1 бр., дрон - 1 бр., купол камера - 1 бр., видеокамера - 1 бр. Закупуване на 12 бр. ДМА: работна станция - 3 бр., монитор за работна станция - 1 бр., монитор - 2 бр., лаптоп - 1 бр., лазерно многофункционално устройство - 1 бр., сървър - 1 бр., дрон - 1 бр., купол камера - 1 бр., видеокамера - 1 бр. „ЕТО МЕ” ООД 2 Преглед
02.06.2020 25.05.2020 Автоматизиран имитиращ стенд „Li-ion” – 1 бр. Избор на изпълнител за доставка на ДМА „Силоел“ ЕООД 0 Преглед
02.06.2020 25.05.2020 Автоматизиран имитиращ стенд „Pb” - 1 бр Избор на изпълнител за доставка на ДМА „Силоел“ ЕООД 0 Преглед
02.06.2020 25.05.2020 Автоматизиран стенд „Тренировъчен” - 1 бр. Избор на изпълнител за доставка на ДМА „Силоел“ ЕООД 0 Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.