Evaluation criterias

I. Group Threshold for passing
Критерий за оценка
25.00
Criteria Weight
100.00
1.
Проектът създава/развива нови услуги в полза на рибарски общности и туристи
25.00
2.
Проектът води до обновяване и/или развитие на крайбрежните рибарски селища
25.00
3.
Проектът създава/подобрява условията за развитие на „въдичарството” в РО
25.00
4.
Проектът има ефект върху специфични целеви групи в РО като млади хора и/или жени
25.00
25.00
Threshold for passing:
100.00
Max weight total:
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021