Evaluation criterias

I. Group Threshold for passing
Техническа и финансова оценка
15.00
Criteria Weight
100.00
1.
Инвестиции, водещи до преработка на собствен улов
15.00
2.
Инвестиции, водещи до предлагане на пазара и пряка продажба на собствен улов
15.00
3.
Иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов
15.00
4.
Проектът се реализира от кандидат, представител на дребномащабния крайбрежен риболов
30.00
5.
Проектът предвижда дейности, свързани с реализацията на нежелания улов
25.00
15.00
Threshold for passing:
100.00
Max weight total:
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021