Evaluation criterias

I. Group Threshold for passing
Критерии и методика за оценка на проектните предложения
20.00
Criteria Weight
100.00
1.
Проекти, обхващащи 2 населени места, където ще се извършват допустимите дейности
20.00
2.
Проекти, осигуряващи подобряване на околната среда и постигащи екологичен ефект и въздействие
20.00
3.
ЮЛНЦ - кандидати са регистрирани на територията на населеното място, където ще се изпълнява проекта
20.00
4.
Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности
20.00
5.
Обхванато над 10 % от населението на територията, което ще се ползва от интервенциите по проекта
20.00
20.00
Threshold for passing:
100.00
Max weight total:

Evaluation instructions

Description File
Таблица ТФО

Приложение № 17 Таблица за ТФО.xlsx

Download
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021