Evaluation criterias

I. Group Threshold for passing

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
30.00
Criteria Weight
100.00
1.
Проектът е представен и се осъществява от лица,  ненавършили 40 години
15.00
2.
Привлечени в дейности по проекта са доброволци, родители, активни граждани и лица, ненавършили 40 години
15.00
3.
Проект насочен към "нови начини" на изразяване на местната идентичност, чувството за принадлежност към територията и пренасят културен опит, знания, умения и традиции между поколенията.
20.00
4.
Проекти, които популяризират ценно културно и историческо наследство от територията, качеството на природната среда и приносът на традиционното земеползване и грижа към гората за опазване на биоразнообразието  и местно културно наследство.
20.00
5.
Проектът включва нови технологии, нови методи и подходи за опазване на околната среда и насърчава обществената информираност и екологична култура.
30.00
30.00
Threshold for passing:
100.00
Max weight total:
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021