Преглед на новина

Заглавие:

!!! Надграждане на ИСУН 2020 !!!

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Поради планирано надграждане на системата, е възможно прекъсване на предлаганите от ИСУН 2020 услуги в периода от 16:00 ч. до 18:00 ч. на 06.05.2020 г. (сряда).

Предвидените нови функционалности на ИСУН 2020 целят улесняване работата на потребителите в системата, допълнителна електронизация на процесите и повишаване на качеството на предлаганите услуги.

Извиняваме се предварително за причиненото неудобство и благодарим за разбирането!

При необходимост от допълнителна информация можете да изпращате Вашите въпроси към Звеното за техническа помощ на ИСУН 2020 (Хелпдеск) на e-mail: support2020@government.bg.

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 05.05.2020 г.

Валидно до: 07.05.2020 г.

Aвтор: Екип „ИСУН 2020“

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.