Преглед на новина

Заглавие:

Честит 8ми Март!!!

Съдържание:

Честит празник, мили дами!

Пожелаваме Ви пролетна свежест, безкрайна красота и безгранична любов! Нека всеки ден е изпълнен с усмивки, щастие и душевна топлота.

Весел празник!

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 08.03.2020 г.

Валидно до: 10.03.2020 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.