Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-8.014 - Внедряване на Европейската система за управление на влаковете (ERTMS) на бордово оборудване на магистрални нулевоемисионни електрически локомотиви и нулевоемисионни електрически мотрисни влакове, които оперират по конвенционалната жп мрежа на Република България

Основната цел на проекта е да се оборудва бордовата част на електрическите локомотиви с нулеви емисии и електрическите мотриси с нулеви емисии с Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) - Европейската система за контрол на влаковете (ETCS) - единна европейска цифрова система за сигнализация и контрол на скоростта, която осигурява оперативната съвместимост на националните железопътни системи.

Инвестицията включва безвъзмездна финансова помощ за закупуване и монтаж на оперативно съвместимо бордово ETCS оборудване на 108 електрически локомотива и електрически мотрисни влакове.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 05.06.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 27.04.2023 г.

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 28.05.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.