Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

"Агропартньор" ЕООД
Закупуване на: Косачка с изместване – 1бр., Комбайн за орехи и лешници – 1бр., Електрически стакер – 1бр., Транспалетна количка – 1бр., Калибратор за орехи – 1бр., Пластмасови бокс палети – 10бр. необходими за земеделското стопанство на „Агропартньор” ЕООД
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
33 150.00
09.05.2024
19.05.2024
За разширяване и развитие на земеделското стопанство и във връзка с одобрен проект към ДФ"Земеделие", фирма "Агропартньор" ЕООД желае да закупи: Косачка с изместване – 1бр., Комбайн за орехи и лешници – 1бр., Електрически стакер – 1бр., Транспалетна количка – 1бр., Калибратор за орехи – 1бр., Пластмасови бокс палети – 10бр. необходими за земеделското стопанство на „Агропартньор” ЕООД
Да
Да

Прикачени документи

Описание Файл
Приложение № 1 - Публична покана

Приложение № 1 - Публична покана.doc

Свали
Приложение № 2 - Образец на оферта

Приложение № 2 - Образец на оферта.doc

Свали
Обр. на декл. от кандидата по чл.12, ал.1, т.1 от ПМС № 160

Обр. на декл. от кандидата по чл.12, ал.1, т.1 от ПМС № 160.doc

Свали
Методика за оценка

Методика за оценка.doc

Свали
Изисквания към офертите по ПМС № 160

Изисквания към офертите по ПМС № 160.doc

Свали
Примерен Договор за доставка на техника и прик.инвентар

Договор за доставка на техника и прик.инвентар.doc

Свали
Декларация за ЕИК

Декларация за ЕИК.doc

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция № 1: Косачка с изместване – 1бр. 1
Обособена позиция № 2: Комбайн за орехи и лешници – 1бр; 1
Обособена позиция № 3: Електрически стакер – 1 бр. 1
Обособена позиция № 4: Транспалетна количка – 1бр. 1
Обособена позиция № 5: Калибратор за орехи – 1бр. 1
Обособена позиция № 6: Пластмасови бокс палети – 10бр. 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.