Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Обособена позиция Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
01.04.2020 Обособена позиция 1: Настолен компютър - 1 бр.; Преносим дисков масив - 1 бр. Закупуване на дългатраени материални активи по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Настолен компютър - 1 бр.; Преносим дисков масив - 1 бр. Обособена позиция 2: Аудио миксер/рекордер - 1 бр; Видеоглава - 1 бр.; Гъвкав диоден панел - 1 бр.; Видеостатив крака - 1 бр.; Сенник за обективи - 1 бр.; Професионална камера - 1 бр.; Професионални мониторни слушалки - 1 бр.; Кондензаторен микрофон - 1 бр.; Ветробран - 1 бр.; Обектив 1 - 1 бр.; Обектив 2 - 1 бр.; Обектив 3 - 1 бр.; Обектив 4 - 1 бр.; Обектив 5 - 1 бр.; Карбонов държач за микрофон - 1 бр.; Следящ фокус - 1 бр.; Диоден RGB панел - 1 бр.; Обектив 6 - 1 бр.; SD карта памет - 1 бр.; Монитор за камера - 1 бр.; Чанта за аудиооборудване - 1 бр.; Безжичен микрофон тип брошка - 2 бр. М Продакшънс ЕООД Преглед
01.04.2020 Обособена позиция 2: Аудио миксер/рекордер - 1 бр; Видеоглава - 1 бр.; Гъвкав диоден панел - 1 бр.; Видеостатив крака - 1 бр.; Сенник за обективи - 1 бр.; Професионална камера - 1 бр.; Професионални мониторни слушалки - 1 бр.; Кондензаторен микрофон - 1 бр.; Ветробран - 1 бр.; Обектив 1 - 1 бр.; Обектив 2 - 1 бр.; Обектив 3 - 1 бр.; Обектив 4 - 1 бр.; Обектив 5 - 1 бр.; Карбонов държач за микрофон - 1 бр.; Следящ фокус - 1 бр.; Диоден RGB панел - 1 бр.; Обектив 6 - 1 бр.; SD карта памет - 1 бр.; Монитор за камера - 1 бр.; Чанта за аудиооборудване - 1 бр.; Безжичен микрофон тип брошка - 2 бр. Закупуване на дългатраени материални активи по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Настолен компютър - 1 бр.; Преносим дисков масив - 1 бр. Обособена позиция 2: Аудио миксер/рекордер - 1 бр; Видеоглава - 1 бр.; Гъвкав диоден панел - 1 бр.; Видеостатив крака - 1 бр.; Сенник за обективи - 1 бр.; Професионална камера - 1 бр.; Професионални мониторни слушалки - 1 бр.; Кондензаторен микрофон - 1 бр.; Ветробран - 1 бр.; Обектив 1 - 1 бр.; Обектив 2 - 1 бр.; Обектив 3 - 1 бр.; Обектив 4 - 1 бр.; Обектив 5 - 1 бр.; Карбонов държач за микрофон - 1 бр.; Следящ фокус - 1 бр.; Диоден RGB панел - 1 бр.; Обектив 6 - 1 бр.; SD карта памет - 1 бр.; Монитор за камера - 1 бр.; Чанта за аудиооборудване - 1 бр.; Безжичен микрофон тип брошка - 2 бр. М Продакшънс ЕООД Преглед
03.04.2020 Струг с ЦПУ- 2 бр. Закупуване на ДМА: Струг с ЦПУ- 2 бр. ОПТОМАТИК - 64 ООД Преглед
07.04.2020 Закупуване на специализирано шивашко оборудване - Едноиглова права машина - за средно тежки материи Закупуване на ДМА - специализирано шивашко оборудване "Гамма Кампани" ООД Преглед
07.04.2020 Закупуване на специализирано шивашко оборудване - едноиглова права машина - за тежки материали Закупуване на ДМА - специализирано шивашко оборудване "Гамма Кампани" ООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.