Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Обособена позиция Предмет на предвидената процедура Бенефициент Брой подадени оферти Действия
02.06.2020 26.05.2020 Избор на изпълнител за предоставяне на специфично за дейността на АМЕТ ООД обучение, свързано с процеса на производство на медицинска и електрохирургична техника, инструменти и механични изделия и апарати, чрез използването на иновативни методи и технологии “Избор на изпълнител за предоставяне на специфично за дейността на АМЕТ ООД обучение, свързано с процеса на производство на медицинска и електрохирургична техника, инструменти и механични изделия и апарати, чрез използването на иновативни методи и технологии“ АМЕТ ООД 0 Преглед
02.06.2020 26.05.2020 Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специфични обучения в сферата на застраховането на заетите в ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД лица “Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специфични обучения в сферата на застраховането на заетите в ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД лица" Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД 0 Преглед
02.06.2020 26.05.2020 1. Обособена позиция 1: Специфично обучение за производствения персонал във фармацевтичното предприятие “Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специфични за работното място обучения за лицата от целевата група служители на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, разпределени в: 1. Обособена позиция 1: Специфично обучение за производствения персонал във фармацевтичното предприятие 2. Обособена позиция 2: Специфично обучение за персонала в лабораториите и развойните звена фармацевтичното предприятие“ „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД 0 Преглед
02.06.2020 26.05.2020 2. Обособена позиция 2: Специфично обучение за персонала в лабораториите и развойните звена фармацевтичното предприятие “Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специфични за работното място обучения за лицата от целевата група служители на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, разпределени в: 1. Обособена позиция 1: Специфично обучение за производствения персонал във фармацевтичното предприятие 2. Обособена позиция 2: Специфично обучение за персонала в лабораториите и развойните звена фармацевтичното предприятие“ „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД 0 Преглед
02.06.2020 26.05.2020 Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения за придобиване на КК2 "Общуване на чужди езици" “Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения за придобиване на КК2 "Общуване на чужди езици" на заетите в ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД лица" Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД 0 Преглед
03.06.2020 27.05.2020 Избор на изпълнител за доставка монтаж и въвеждане в експлоатаци на оборудване за шевното производство Избор на изпълнител за доставка монтаж и въвеждане в експлоатаци на оборудване за шевното производство "ВИКИНГ - Т" ООД 0 Преглед
03.06.2020 26.05.2020 Обособена позиция 1: Машина за 3D нарязване на зеленчуци на филии, ивици и кубчета – 2 броя, Машина за 1D нарязване на резени от продълговати продукти, перпендикулярни на оста на продукта – 1 брой с обща прогнозна стойност 188 527,00 лв. без включен ДДС Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Машина за 3D нарязване на зеленчуци на филии, ивици и кубчета – 2 броя, Машина за 1D нарязване на резени от продълговати продукти, перпендикулярни на оста на продукта – 1 брой; Обособена позиция 2: Динамична контролна везна (вид 1) – 1 брой, Динамична контролна везна (вид 2) – 1 брой; Обособена позиция 3: Комбинирана линия за металдетекция и контрол на теглото – 1 брой, Тунелен металдетектор – 1 брой; Обособена позиция 4: Рентгенов скенер – 1 брой; Обособена позиция 5: Линейна дозираща и затваряща машина – 1 брой; Обособена позиция 6: Линия за етикетиране на продукти с етикети тип капак, дъно, лице и гръб – 1 брой, Машина за етикетиране на канти – 1 брой Денито ООД 0 Преглед
03.06.2020 26.05.2020 Обособена позиция 2: Динамична контролна везна (вид 1) – 1 брой, Динамична контролна везна (вид 2) – 1 брой с обща прогнозна стойност 78 871,00 лв. без включен ДДС Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Машина за 3D нарязване на зеленчуци на филии, ивици и кубчета – 2 броя, Машина за 1D нарязване на резени от продълговати продукти, перпендикулярни на оста на продукта – 1 брой; Обособена позиция 2: Динамична контролна везна (вид 1) – 1 брой, Динамична контролна везна (вид 2) – 1 брой; Обособена позиция 3: Комбинирана линия за металдетекция и контрол на теглото – 1 брой, Тунелен металдетектор – 1 брой; Обособена позиция 4: Рентгенов скенер – 1 брой; Обособена позиция 5: Линейна дозираща и затваряща машина – 1 брой; Обособена позиция 6: Линия за етикетиране на продукти с етикети тип капак, дъно, лице и гръб – 1 брой, Машина за етикетиране на канти – 1 брой Денито ООД 0 Преглед
03.06.2020 26.05.2020 Обособена позиция 3: Комбинирана линия за металдетекция и контрол на теглото – 1 брой, Тунелен металдетектор – 1 брой с обща прогнозна стойност 83 800,00 лв. без включен ДДС Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Машина за 3D нарязване на зеленчуци на филии, ивици и кубчета – 2 броя, Машина за 1D нарязване на резени от продълговати продукти, перпендикулярни на оста на продукта – 1 брой; Обособена позиция 2: Динамична контролна везна (вид 1) – 1 брой, Динамична контролна везна (вид 2) – 1 брой; Обособена позиция 3: Комбинирана линия за металдетекция и контрол на теглото – 1 брой, Тунелен металдетектор – 1 брой; Обособена позиция 4: Рентгенов скенер – 1 брой; Обособена позиция 5: Линейна дозираща и затваряща машина – 1 брой; Обособена позиция 6: Линия за етикетиране на продукти с етикети тип капак, дъно, лице и гръб – 1 брой, Машина за етикетиране на канти – 1 брой Денито ООД 0 Преглед
03.06.2020 26.05.2020 Обособена позиция 4: Рентгенов скенер – 1 брой с прогнозна стойност 82 312,00 лв. без включен ДДС Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Машина за 3D нарязване на зеленчуци на филии, ивици и кубчета – 2 броя, Машина за 1D нарязване на резени от продълговати продукти, перпендикулярни на оста на продукта – 1 брой; Обособена позиция 2: Динамична контролна везна (вид 1) – 1 брой, Динамична контролна везна (вид 2) – 1 брой; Обособена позиция 3: Комбинирана линия за металдетекция и контрол на теглото – 1 брой, Тунелен металдетектор – 1 брой; Обособена позиция 4: Рентгенов скенер – 1 брой; Обособена позиция 5: Линейна дозираща и затваряща машина – 1 брой; Обособена позиция 6: Линия за етикетиране на продукти с етикети тип капак, дъно, лице и гръб – 1 брой, Машина за етикетиране на канти – 1 брой Денито ООД 0 Преглед
03.06.2020 26.05.2020 Обособена позиция 5: Линейна дозираща и затваряща машина – 1 брой с прогнозна стойност 93 100,00 лв. без включен ДДС Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Машина за 3D нарязване на зеленчуци на филии, ивици и кубчета – 2 броя, Машина за 1D нарязване на резени от продълговати продукти, перпендикулярни на оста на продукта – 1 брой; Обособена позиция 2: Динамична контролна везна (вид 1) – 1 брой, Динамична контролна везна (вид 2) – 1 брой; Обособена позиция 3: Комбинирана линия за металдетекция и контрол на теглото – 1 брой, Тунелен металдетектор – 1 брой; Обособена позиция 4: Рентгенов скенер – 1 брой; Обособена позиция 5: Линейна дозираща и затваряща машина – 1 брой; Обособена позиция 6: Линия за етикетиране на продукти с етикети тип капак, дъно, лице и гръб – 1 брой, Машина за етикетиране на канти – 1 брой Денито ООД 0 Преглед
03.06.2020 26.05.2020 Обособена позиция 6: Линия за етикетиране на продукти с етикети тип капак, дъно, лице и гръб – 1 брой, Машина за етикетиране на канти – 1 брой с обща прогнозна стойност 73 390,00 лв. без включен ДДС Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Машина за 3D нарязване на зеленчуци на филии, ивици и кубчета – 2 броя, Машина за 1D нарязване на резени от продълговати продукти, перпендикулярни на оста на продукта – 1 брой; Обособена позиция 2: Динамична контролна везна (вид 1) – 1 брой, Динамична контролна везна (вид 2) – 1 брой; Обособена позиция 3: Комбинирана линия за металдетекция и контрол на теглото – 1 брой, Тунелен металдетектор – 1 брой; Обособена позиция 4: Рентгенов скенер – 1 брой; Обособена позиция 5: Линейна дозираща и затваряща машина – 1 брой; Обособена позиция 6: Линия за етикетиране на продукти с етикети тип капак, дъно, лице и гръб – 1 брой, Машина за етикетиране на канти – 1 брой Денито ООД 0 Преглед
03.06.2020 27.05.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване: Обособена позиция 1: Щанц машина - 1 бр. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване: Обособена позиция 1: Щанц машина - 1 бр. Обособена позиция 2: Електрически абкант - 1 бр. Обособена позиция 3: Машина за шлайфане - 1 бр. ЕВРОКВАРТ ООД 0 Преглед
03.06.2020 27.05.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване: Обособена позиция 2: Електрически абкант - 1 бр. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване: Обособена позиция 1: Щанц машина - 1 бр. Обособена позиция 2: Електрически абкант - 1 бр. Обособена позиция 3: Машина за шлайфане - 1 бр. ЕВРОКВАРТ ООД 0 Преглед
03.06.2020 27.05.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване: Обособена позиция 3: Машина за шлайфане - 1 бр. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване: Обособена позиция 1: Щанц машина - 1 бр. Обособена позиция 2: Електрически абкант - 1 бр. Обособена позиция 3: Машина за шлайфане - 1 бр. ЕВРОКВАРТ ООД 0 Преглед
03.06.2020 26.05.2020 Обособена позиция 1: 1.Комплект работен гащеризон и яке-зимни-3 бр. 2.Работни обувки - 6 бр., 3.Защитни ръкавици EN420-3 br. 4.Защитни очила ЕN166-2 ед. 6.Противопрахова маска EN149-2бр. 5.Маска за дихателна защита EN149-1 бр. 6. Антифони вътрешни-2 бр., 7. Антифони външни-2 бр. , 8.Заваръчен шлем ЕN166-1 бр. 9. кожена престилка за заварчици-1 бр., 10. Елек/сигнализиращ-1 бр. 11.Яке зимно-административен персонал-3 бр., 12.Диоптрични предпазни очила за работа с компютър - 3 бр Доставка на работно облекло и средства за колективна защита Обособена позиция 1: 1.Комплект работен гащеризон и яке-зимни-3 бр. 2.Работни обувки - 6 бр., 3.Защитни ръкавици EN420-3 br. 4.Защитни очила ЕN166-2 ед. 6.Противопрахова маска EN149-2бр. 5.Маска за дихателна защита EN149-1 бр. 6. Антифони вътрешни-2 бр., 7. Антифони външни-2 бр. , 8.Заваръчен шлем ЕN166-1 бр. 9. кожена престилка за заварчици-1 бр., 10. Елек/сигнализиращ-1 бр. 11.Яке зимно-административен персонал-3 бр., 12.Диоптрични предпазни очила за работа с компютър - 3 бр Обособена позиция 2: 1. LED индустриално осветително тяло - 100W/112° - 84 броя, 2.LED осветител, 43W/3950 Im/840, комплект с рамка за открит монтаж - 4 бр. 3. Ергономични столове – 3 бр "НАС1 ЕООД 0 Преглед
03.06.2020 26.05.2020 Обособена позиция 2: 1. LED индустриално осветително тяло - 100W/112° - 84 броя, 2.LED осветител, 43W/3950 Im/840, комплект с рамка за открит монтаж - 4 бр. 3. Ергономични столове – 3 бр Доставка на работно облекло и средства за колективна защита Обособена позиция 1: 1.Комплект работен гащеризон и яке-зимни-3 бр. 2.Работни обувки - 6 бр., 3.Защитни ръкавици EN420-3 br. 4.Защитни очила ЕN166-2 ед. 6.Противопрахова маска EN149-2бр. 5.Маска за дихателна защита EN149-1 бр. 6. Антифони вътрешни-2 бр., 7. Антифони външни-2 бр. , 8.Заваръчен шлем ЕN166-1 бр. 9. кожена престилка за заварчици-1 бр., 10. Елек/сигнализиращ-1 бр. 11.Яке зимно-административен персонал-3 бр., 12.Диоптрични предпазни очила за работа с компютър - 3 бр Обособена позиция 2: 1. LED индустриално осветително тяло - 100W/112° - 84 броя, 2.LED осветител, 43W/3950 Im/840, комплект с рамка за открит монтаж - 4 бр. 3. Ергономични столове – 3 бр "НАС1 ЕООД 0 Преглед
03.06.2020 26.05.2020 Обособена позиция 1 "Доставка на козлови двуредов кран“ – 1 брой Доставка на оборудване за подобряване на производствения капацитет в "Дени Стоун 09" ЕООД по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция 1 "Доставка на козлови двугредов кран“ – 1 брой; Обособена позиция 2 "Доставка на комбинирана полираща линия за мрамор“ – 1 брой; ДЕНИ СТОУН 09 ЕООД 0 Преглед
03.06.2020 26.05.2020 Обособена позиция 2 "Доставка на комбинирана полираща линия за мрамор“ – 1 брой Доставка на оборудване за подобряване на производствения капацитет в "Дени Стоун 09" ЕООД по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция 1 "Доставка на козлови двугредов кран“ – 1 брой; Обособена позиция 2 "Доставка на комбинирана полираща линия за мрамор“ – 1 брой; ДЕНИ СТОУН 09 ЕООД 0 Преглед
03.06.2020 27.05.2020 Доставка на компютърно оборудвате по проект на Пи Ар Илеван ЕООД Доставка на компютърно оборудвате по проект на Пи Ар Илеван ЕООД Пи Ар Илеван ЕООД 0 Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.