Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Обособена позиция Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
10.04.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Комуникационна система за обработка на големи масиви данни, 1 бр. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Комуникационна система за обработка на големи масиви данни, 1 бр. СКОРПИОН 7 ООД Преглед
03.04.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: 1. Вертикален CNC обработващ център - 1 бр. и 2. CNC струг - 1 бр. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по 6 обособени позиции (ОП) УНИОН КЕХЛИБАР ООД Преглед
03.04.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за нишково рязане - 1 бр. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по 6 обособени позиции (ОП) УНИОН КЕХЛИБАР ООД Преглед
03.04.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за лазерно заваряване - 1 бр. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по 6 обособени позиции (ОП) УНИОН КЕХЛИБАР ООД Преглед
03.04.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: 1. Заваръчна маса (вид 1) - 2 бр. и 2. Заваръчна маса (вид 2) - 1 бр. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по 6 обособени позиции (ОП) УНИОН КЕХЛИБАР ООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.