Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ДИМИТЪР ДОБРЕВ ЙОРДАНОВ
Булстат за свободни професии (ЕГН)
7906140962
“Избор на доставчик за следната земеделска техника: 1.  ТРАКТОР ЛОЗАРО-ОВОЩАРСКИ, нов – 1 брой,Марка LS, Модел XR 50; 2. Косачка-мулчер, нова – 1 брой Марка Geo AGRIC, Moдел GB 180 H; 3. ПРЪСКАЧКА КОМБИНИРАНА – 450Л., НОВА – 1 БРОЙ; Марка: ARGON, Mодел: АА400EN65SM8R с възлижител ДИМИТЪР ДОБРЕВ ЙОРДАНОВ, ЕГН: 7906140962”
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
48 895.00
28.04.2021
05.05.2021
Доставка  1.  ТРАКТОР ЛОЗАРО-ОВОЩАРСКИ, нов – 1 брой,Марка LS, Модел XR 50; 2. Косачка-мулчер, нова – 1 брой Марка Geo AGRIC, Moдел GB 180 H; 3. ПРЪСКАЧКА КОМБИНИРАНА – 450Л., НОВА – 1 БРОЙ; Марка: ARGON, Mодел: АА400EN65SM8R с възлижител ДИМИТЪР ДОБРЕВ ЙОРДАНОВ, ЕГН: 7906140962”
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Документация

документация.zip

Свали
Публична покана актуална

публична покана актуална8052021.docx

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка 1. ТРАКТОР ЛОЗАРО-ОВОЩАРСКИ, нов – 1 брой,Марка LS, Модел XR 50; 2. Косачка-мулчер, нова – 1 брой Марка Geo AGRIC, Moдел GB 180 H; 3. ПРЪСКАЧКА КОМБИНИРАНА – 450Л., НОВА – 1 БРОЙ; Марка: ARGON, Mодел: АА400EN65SM8R с възлижител ДИМИТЪР ДОБРЕВ ЙОРДАНОВ, ЕГН: 7906140962” 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.