Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

МОНОЛИТ 1994 ЕООД
ЕИК
825362965
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:
1.	CNC система за рязане с водна струя, с или без абразив – 1 брой
2.	Мостова CNC обработваща машина за рязане и обработка на детайли от мрамор, гранит и агломерати – 1 брой
3.	Мостова CNC обработваща машина за рязане и обработка на детайли от мрамор, гранит и агломерати – 1 брой
4.	Обработваща и полираща машина за прави чела на детайли от мрамор, гранит и агломерати – 1 брой
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
1 070 000.00
25.03.2016
01.04.2016
Провеждане на процедура за избор на изпълнител "Публична покана", сключване на договор с избрания изпълнител, доставка и въвеждане в експлоатация на:
1.	CNC система за рязане с водна струя, с или без абразив – 1 брой
2.	Мостова CNC обработваща машина за рязане и обработка на детайли от мрамор, гранит и агломерати – 1 брой
3.	Мостова CNC обработваща машина за рязане и обработка на детайли от мрамор, гранит и агломерати – 1 брой
4.	Обработваща и полираща машина за прави чела на детайли от мрамор, гранит и агломерати – 1 брой
с обща стойност 1 070 000.00 лева. 
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана- за публикуване на 25.03.2016г.

Publ pokana-za PUBLIKUVANE na 25.03.2016-Monolit.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: 1. CNC система за рязане с водна струя, с или без абразив – 1 брой; 2. Мостова CNC обработваща машина за рязане и обработка на детайли от мрамор, гранит и агломерати – вид 1- 1 брой; 3. Мостова CNC обработваща машина за рязане и обработка на детайли от мрамор, гранит и агломерати – вид 2- 1 брой; 4. Обработваща и полираща машина за прави чела на детайли от мрамор, гранит и агломерати – 1 брой. 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.