Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

СДРУЖЕНИЕ "СИНИ ХОРИЗОНТИ"
Булстат
205821323
Наемане на плавателен съд и специализирано оборудване за нуждите на изследване
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
68 833.00
02.04.2021
23.04.2021
Избор на изпълнител с публична покана за поръчка:  Наемане на плавателен съд и специализирано оборудване за нуждите на изследване
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

1.Publichna_pokana (5).pdf

Свали
Оферта ПМС 160

2.Oferta_PMS 160.docx

Свали
Изисквания към офертите

3.Iziskvania_oferti_PMS 160 (1).pdf

Свали
Техническа спецификация

4.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (3).pdf

Свали
Декларация ЗУСЕСИФ ПМС 160

5.Declaracia_ZUSESIF_PMS 160.doc

Свали
Декларация ЕИК

6.Deklaracia_EIK.doc

Свали
Декларация подизпълнител

7.Deklaracia_podizpulnitel.docx

Свали
Проект на договор

8. Proekt_dogovor.docx

Свали
Методика за оценка

9.Metodika (1).pdf

Свали
Общи условия

10. Obshti uslovia DBFP (1).pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Наемане на плавателен съд и специализирано оборудване за нуждите на изследване 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.