Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Ярослав Недялков Данков
Булстат за свободни професии (ЕГН)
7809302240
Закупуване на специализирана земеделска техника.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
34 820.95
14.04.2021
22.04.2021
Закупуванена трактор с прикачен инвентар
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана Ярослав Данков

1. Публична покана Ярослав Данков (2).docx

Свали
Изисквания оферти_ПМС 160 Ярослав Данков

2. Изисквания оферти_ПМС 160 Ярослав Данков (1).docx

Свали
Приложение 3,4_оферта_ПМС 160 Ярослав Данков

3. Приложение 3,4_оферта_ПМС 160 Ярослав Данков (4).docx

Свали
Методика за оценка Ярослав Данков

4. Методика за оценка Ярослав Данков (1).docx

Свали
Примерен образец на проекто договор Ярослав Данков

5. Примерен образец на проекто договор Ярослав Данков (3).docx

Свали
Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160

6. Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160.doc

Свали
Декларация ЕИК Ярослав Данков

7. Декларация ЕИК Ярослав Данков (1).docx

Свали
Приложение 8_Декларация подизпълнители Ярослав Данков

8. Приложение 8_Декларация подизпълнители Ярослав Данков.docx

Свали
Приложение 9_Декларация съгласие подизпълнители Ярослав Данков

9. Приложение 9_Декларация съгласие подизпълнители Ярослав Данков.docx

Свали
Техническа-спецификация

10. Техническа-спецификация (1).doc

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция 1: Трактор нов (неупотребяван) без кабина, дизелов, 4 цилиндров, с минимална мощност 50 к.с. (1 брой) 1
Обособена позиция 2: Навесна вентилаторна пръскачка /нова/ с обем на резервоара минимум 400 литра, подходяща за трактора (1 брой) 1
Обособена позиция 3: Мулчер /нов/ с минимална работна ширина 160 см, минимален брой чукове 16 бр. и триточково навесно окачване, подходящ за трактора (1 брой) 1
Обособена позиция 4: Механично едноосно ремарке /ново/ с минимална обща маса 2 000 кг., подходящо за трактора (1 брой) 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.