Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

А И Д - КОМЕРСИАЛ ЕООД
ЕИК
115530964
Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за производство на трапезна вода и пунш с 16 обособени позиции. 
Процедура избор с публична покана съгласно ПМС 118/2014 г.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
1 665 181.02
24.03.2016
01.04.2016
Избор на изпълнител с публична покана за изпълнение на процедура с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за производство на трапезна вода и пунш със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Автоматична машина за издуване на бутилки от РЕТ за обеми от 5 л до 11 л -  1 брой;
Обособена позиция 2: Ротационен моноблок – плакнене, пълнене, затваряне за РЕТ бутилки от 5 л, 10 л и 11 л - 1 брой;
Обособена позиция 3: Етикетираща станция за самозалепващ етикет за РЕТ бутилки от 5 л, 10 л и 11 л - 1 брой;
Обособена позиция 4: Автоматизиранa многопистова транспортна система за бутилиране на пунш и трапезна вода от 5 л, 10 л, 11 л - 1 брой;
Обособена позиция 5: Палетизатор за автоматично подреждане на туби от 5 л, 10 л и 11 л – 1 брой;
Обособена позиция 6: Инсталация обратна осмоза - 1 брой;
Обособена позиция 7: UV Инсталация за дезинфекция на вода – 1 брой;
Обособена позиция 8: Озонираща инсталация – 1 брой;
Обособена позиция 9: Система за непрекъснато измерване на озона в озонираната вода - 1 брой;
Обособена позиция 10: Станция за сгъстен въздух за производство на трапезна вода и негазирани безалкохолни напитки (пунш) в PET бутилки от 5, 10  и 11 л – 1 брой.
Обособена позиция 11: Полуавтоматична машина за опаковане със стреч фолио за бутилиране на пунш и  трапезна вода в PET бутилки от 5, 10 и 11 л – 2 броя;
Обособена позиция 12: Система за приготвяне и съхранение на трапезна вода и пунш в бутилки от 5 л, 10 л и 11 л – 1 брой;
Обособена позиция 13: Помпена система за производство на трапезна вода и пунш в бутилки от 5 л, 10 л и 11 л – 1 брой;
Обособена позиция 14: Автоматизирана система за измиване към линия за бутилиране на трапезна вода и пунш в 5 л, 10 л и 11 л РЕТ бутилки – 1 брой;
Обособена позиция 15: Парен котел за подгряване на вода и разтвори към линия за бутилиране на пунш и трапезна вода  в 5 л, 10 л и 11 л – 1 брой;
Обособена позиция 16: Система за маркиране с индустриален лазерен принтер към линия за бутилиране на пунш и трапезна вода от 5 л, 10 л и 11 л – 1 брой

Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана и документация към нея, обявена на 24.03.2016г.

trajna_dokumentacia˜_22.03.2016.rar

Свали
Писмо за одобрение на тръжна документация в резултат от извършен предварителен контрол

odobrena_trajna procedura.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция 1: Автоматична машина за издуване на бутилки от РЕТ за обеми от 5 л до 11 л - 1 брой 1
Обособена позиция 2: Ротационен моноблок – плакнене, пълнене, затваряне за РЕТ бутилки от 5 л, 10 л и 11 л - 1 брой 1
Обособена позиция 3: Етикетираща станция за самозалепващ етикет за РЕТ бутилки от 5 л, 10 л и 11 л - 1 брой 2
Обособена позиция 4: Автоматизиранa многопистова транспортна система за бутилиране на пунш и трапезна вода от 5 л, 10 л, 11 л - 1 брой 1
Обособена позиция № 5: Палетизатор за автоматично подреждане на туби от 5 л, 10 л и 11 л – 1 брой 1
Обособена позиция № 6: Инсталация обратна осмоза- 1 брой 1
Обособена позиция 13: Помпена система за производство на трапезна вода и пунш в бутилки от 5 л, 10 л и 11 л – 1 брой 1
Обособена позиция № 14 Автоматизирана система за измиване към линия за бутилиране на трапезна вода и пунш в 5 л, 10 л и 11 л РЕТ бутилки – 1 брой 1
Обособена позиция № 15: Парен котел за подгряване на вода и разтвори към линия за бутилиране на пунш и трапезна вода в 5 л, 10 л и 11 л – 1 брой 1
Обособена позиция №16 Система за маркиране с индустриален лазерен принтер към линия за бутилиране на пунш и трапезна вода от 5 л, 10 л и 11 л – 1 брой 1
Обособена позиция 7: UV Инсталация за дезинфекция на вода – 1 брой 1
Обособена позиция 8: Озонираща инсталация – 1 брой 1
Обособена позиция 9: Система за непрекъснато измерване на озона в озонираната вода - 1 брой 1
Обособена позиция № 10: Станция за сгъстен въздух за производство на трапезна вода и негазирани безалкохолни напитки (пунш) в PET бутилки от 5, 10 и 11 л – 1 брой 1
Обособена позиция № 11 Полуавтоматична машина за опаковане със стреч фолио за бутилиране на пунш и трапезна вода в PET бутилки от 5, 10 и 11 л – 2 броя 1
Обособена позиция №12 Система за приготвяне и съхранение на трапезна вода и пунш в бутилки от 5 л, 10 л и 11 л – 1 брой 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.