Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ХЕМУС ООД
ЕИК
112059235
Доставка на специализирана електронна техника
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
42 876.10
05.04.2021
12.04.2021
Специализирана електронна техника – 30000000-9 /Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети/:
    Лаптоп – 3 броя;
    Електронен екран – 1 брой;
    Мултимедиен проектор – 1 брой; 
    Плотер – 1 брой
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160_3-1.doc

Свали
Изисквания към офертите

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160_3-0.doc

Свали
Образец на оферта

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160_3-1.doc

Свали
Методика за оценка на офертите

Prilojenie 3.6_Metodika_za_ocenka_PMS 160_3-1.doc

Свали
Декларация на кандидата

Декларация на кандидата_3-1.doc

Свали
Образец на договор

Образец на проекто договор_160_3-1.doc

Свали
Общи условия към договора

Приложение 11 Общи условия към договор.doc

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Специализирана електронна техника – 30000000-9 /Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети/ 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.