Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
Булстат
000159700
Текущ ремонт на помещения 
Строителство
ПМС
Избор без провеждане на процедура (по указание на УО)
0.00
30.12.2015
Изпълнителят приема да извърши строително-монтажните работи(СМР),текущ ремонт на помещения за Център за почасово предоставяне на услуги,включващ преграждане на помещенията,подмяна на подова настилка,направа на мазилка и боядисване на стени,направа на нова инсталация,монтиране на радиатори.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Покана за представяне на оферта

Покана за представяне на оферта.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
"ПАРТНЕР СТРОЙ" ЕООД гр.Димово 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.