Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Искра Станимирова Стоянова
Булстат за свободни професии (ЕГН)
8412085770
Процедура по доставка на трактор без кабина, дискова брана и пръскачка
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
48 720.00
04.04.2021
11.04.2021
Процедурата има за цел избор на доставчик за земеделската техника по проекта, като за целта ще бъде съставена подробна спецификация на желата на закупуване земеделска техника, в т.ч. тип и параметри на трактора и прикачния инвентар. Важно изискване към закупуваната техника ще бъде доставчикът да може да предложи адекватно сервизно облужване по време на гаранционния срок на техниката и доставка на резервни части в разумни срокове. Всички тези изисквания ще бъдат описани в подробно в разработената процедура за избор. По този начин се цели да бъде избрана земеделска техника, която в максимална степен задоволята техническите изисквания на кандидатът на най-конкурента цена, която да влиза във финансовите параметри на проекта. Тъй като вече има предварително проведено пазарно проучване от 2017 г. чрез оферти, провеждането на процедура за избор допълнително ще допринесе за по-ефективното разходване на средства по проекта, тъй като ще даде възможност да бъде предложена по-конкурента техника при запазване на заложените финансови параметри или пък да се намали цената на предложената за финансиране техника заради засилената конкурентност на доставчиците.

Техническа спецификация на машините предмет на обособените позиции по поръчката:

Обособена позиция № 1 
•	Тип – Трактор без кабина, със защитна рамка – 1 бр.
•	Задвижване – 4х4
•	Гуми – предни 16 или 17 цола/ задни 24 или 25 цола
•	Двигател – 4 цилиндров
•	Мощност – 50 -55 к.с.
•	Маса – 1800-2000 кг.
•	Навесна система – триточкова, Iва категория
•	Товароподемност – минимум 1200 кг.
•	Комилно  управление - Хидростатично
•	Силоотводен вал – независим 540/750/1000 оборота
Обособена позиция № 2
•	Вид – Дискова брана Х-образна – 1 бр.
•	Маса – 500 – 550 кг.
•	Прикачване – триточков навес
•	Работна ширина – 200 см.
•	Работни секции – 4
Обособена позиция № 3
•	Тип – Вентилаторна колесна вентилаторна – 1 бр.
•	Вентиатор – регулируем, 90-100 см.
•	Резервоар – минимум 1500 литра, с миксер
•	Резервоар за чиста вода – минимум 50 литра
•	Дюзи – керамични с противокапков клапан
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

1. Публична покана_Искра Стоянова.docx

Свали
Образец на оферта

2. Образец на оферта.doc

Свали
Изисквания към офертата

3. Изисквания към оферти.doc

Свали
Декларация за ЕИК от оферента

4. Deklaracia EIK.doc

Свали
Декларация от оферента по чл. 12

5. Декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160.doc

Свали
Методика за оценяване

6. Методика за оценяване на оферти.doc

Свали
Проекто договор

7. Проект на договор.doc

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Трактор 1
Дискова брана 1
Пръскачка 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.