Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО ВОДОМОТОРЕН СПОРТ - РЯХОВО"
Булстат
176586271
 Доставка и монтаж на павилион с оборудване и обзавеждане за посетителски център
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
0.00
24.03.2021
13.04.2021
Предметът на настоящата публична покана включва доставка и монтаж на павилион с оборудване и обзавеждане за посетителски център по проект с работно наименование: „Разнообразяване на туристическата инфраструктура чрез създаване на посетителски център и туристически атракции свързани с река Дунав“,  финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“  Процедура №BG06RDNP001-19.142.  Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.142-0001-C01/2020.. Павилиона трябва да представлява модулна конструкция, изработена от термопанели, с размери 480/600/240 см. (два броя контейнери с размери 240/600/240 см), с монтирана PVC дограма, ламиниран паркет, санитарно помещение, включително оборудването към него. Предвиденото оборудване е:
1.	Климатична система – 1 бр., инвертор, за помещение с квадратура от 30 до 45 кв.м, енергиен клас А++, стенен тип, с включен монтаж;
2.	Шатра – 2 бр., алуминиева конструкция, сгъваема, с размери 3,00/6,00 м., от водоустойчив полиестер;
3.	Моторна косачка – самоходна бензинова косачка, кубатура – 160 куб.см,система на косене – мулчиране, косене и косене със задно изхвърляне на тревата;
Обзавеждането на павилиона включва:
1.	Витрина за награди  - 4 бр., шкаф с две врати и стъклени врати и рафтове, с размери 0,80/1,80/0,30м, ламинирано ПДЧ с дебелина 16 мм;
2.	Столове – 20 бр., метална рамка с кръгъл профил с хромирано покритие, седалка и облегалка от пластмаса клас К;
3.	Маса – 4 бр., правоъгълна маса с 4 бр. крака, размери 1,20/0,74/0,80 м, ламинирано ПДЧ 25 мм;
4.	Бюро - 1 бр., бюро с шкаф с врата и чекмеджета, с размери 1,20/0,75/0,70-0,50 м, ламинирано ПДЧ с дебелина 16 мм.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана №1 от 24.03.2021

Публична покана 1_24.03.2021.pdf

Свали
Техническа спецификация

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ.pdf

Свали
Изисквания към оферти

Образец на изисквания към оферти.pdf

Свали
Образец на оферта

Образец на оферта.doc

Свали
Образец на декларация на кандидата

Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160.doc

Свали
Проект на договор

Договор-проект.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка и монтаж на павилион с оборудване и обзавеждане за посетителски център 2
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.