Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
Булстат
131181915
Осигуряване на сигурност в две сигурни зони за непридружени деца
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
205 560.00
15.04.2021
26.04.2021
Избор на изпълнител за осигуряване на денонощна охрана и сигурност в сигурните зони за настаняване на непридружени малолетни и непълнолетни деца, търсещи международна закрила на територията на Регистрационно-приемателните центрове на на Държавната агенция за бежанци в гр.София кв.Овча купел и кв.Военна рампа.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична обява

1. Publichna obiava (1).pdf

Свали
Техническа спецификация

TS_signed.PDF

Свали
Образец на оферта

1. Образец оферта_.pdf

Свали
Образец на декларация на кандидата

2. Obrazec na deklaracia na kandidata_AMIF.PDF

Свали
Изисквания за подготовка на оферти

Iziskvania_oferti.pdf

Свали
Ръководство за кандидатстване през ИСУН

20180727_UGuide_MS_ISUN2020_procurements_v5.0.pdf

Свали
Методика за оценка на оферти

Методика за оценка.pdf

Свали
Проект на договор

Service_Agreement_BG.pdf

Свали
Проект на договор на английски език

Service_Agreement_ENG.pdf

Свали
Методика за организацията на работа в сигурните зони

Сигурни зони методика.pdf

Свали

Разяснения

Описание Файл
Разяснение по постъпил въпрос

Letter 4566-20.04.2021.PDF

Свали
Коригиран образец на оферта във формат doc

1. Образец оферта_коригирана.doc

Свали
Oбразец на декларация на кандидата във формат doc

2. Obrazec na deklaracia na kandidata_AMIF.doc

Свали
Разяснения по постъпили въпроси - 2

Разяснения-2.PDF

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Oсигуряване на денонощна охрана и сигурност в сигурните зони за настаняване на непридружени малолетни и непълнолетни деца, търсещи международна закрила на територията на Регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанци в гр. София кв. Овча купел и кв. Военна рампа 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.