Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Албена Христанова Арнаудова
Булстат за свободни професии (ЕГН)
5605191615
Закупуване на трактор и челен товарач
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
40 500.00
29.03.2021
08.04.2021
Кандидатът желае да закупи трактор с мощност мин 50 к. с. и прикачен инвентар към него - челен товарач с товароподемност мин 1150 кг
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
покана

Публична покана.docx

Свали
образец на оферта

Образец на оферта.doc

Свали
образец на договор

Договор за доставка.doc

Свали
декларация за посочване на ЕИК

Декларация за посочване на ЕИК.doc

Свали
декларация по чл. 12,ал.1, т.1

Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160.doc

Свали
методика за оценка

Методика за оценяване на офертите Албена Арнаудова.doc

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Закупувня на трактор 1
Закупуване на челен товарач 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.