Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Петър Красимиров Петров
Булстат за свободни професии (ЕГН)
8506252208
Закупуване на трактор и мулчер от земеделски стопанин Петър Красимиров Петров
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
30 645.55
16.04.2021
26.04.2021
Закупуване на трактор с прикачен инвентар мулчер
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана Петър Петров

Публична покана.docx

Свали
Образец на оферта Петър Петров

Образец на оферта Петър Петров.doc

Свали
Методика за оценка Петър Петров

Методика за оценка Петър Петров.doc.docx

Свали
Образец на проекто-договор Петър Петров

Проект на договор.doc

Свали
Образец на Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС 160 Петър Петров

Декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160.doc

Свали
Образец на Декларация ЕИК Петър Петров

Декларация-ЕИК.docx

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция №1: Трактор нов (неупотребяван) с кабина, мощност 35-40 к.с. (1 брой) 2
Обособена позиция №2: Мулчер нов с минимална работна ширина 140 см. (1 брой) 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.