Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ВАНИНА ЕКСПОРТ АД
ЕИК
128009586
Избор на изпълнител/и за доставка на активи по 6 обособени позиции
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
1 065 490.00
28.04.2021
05.05.2021
В рамките на процедурата ще се избере изпълнител/и за доставка на активи по следните обособени позиции:
- Обособена позиция № 1: "Доставка на Газокар - 1 бр.";
- Обособена позиция № 2: "Доставка на CNC Плазмено режеща машина с чупеща се режеща глава и опция за рязане на тръби с Филтрираща система - 1 бр.";
- Обособена позиция № 3: "Доставка на радиална пробивна машина - 1бр.";
- Обособена позиция № 4: "Доставка на портална кранова конструкция - 1 бр.";
- Обособена позиция № 5: "Доставка на вертикален струг с фрезови операции - 1 бр.";
- Обособена позиция № 6: "Доставка на секция обезмасляване и релсов път - 1 бр."
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

Publichna_pokana_PMS 160_Vanina Export.docx

Свали
Изисквания към офертите

Iziskvania_oferti_PMS 160.doc

Свали
Образец на оферта

Образец на оферта_Vanina Export.doc

Свали
Методика за оценка на офертите

Методика за оценка на офертите_Vanina Export.doc

Свали
Образец на декларация по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗУСЕСИФ

Prilojenie 3 7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160.doc

Свали
Образец на списък със сходни доставки

Spisuk s dostavki.doc

Свали
Проект на договор

Proekt_Dogovor_Vanina Export.docx

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция № 1: "Доставка на Газокар - 1 бр." 1
Обособена позиция № 2: "Доставка на CNC Плазмено режеща машина с чупеща се режеща глава и опция за рязане на тръби с Филтрираща система - 1 бр." 0
Обособена позиция № 3: "Доставка на радиална пробивна машина - 1бр." 0
Обособена позиция № 4: "Доставка на портална кранова конструкция - 1 бр." 0
Обособена позиция № 5: "Доставка на вертикален струг с фрезови операции - 1 бр. 0
Обособена позиция № 6: "Доставка на секция обезмасляване и релсов път - 1 бр." 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.