Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Иванка Станимирова Борисова
Булстат за свободни професии (ЕГН)
6201102833
Трактор с кабина
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
48 600.00
19.04.2021
27.04.2021
Трактор с кабина, 50 к.с., с триточкова навесна система, хидростатично кормилно управление, проходим на трудно достъпни и пресечени терени.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

0. Публична покана-трактор.docx

Свали
Изисквания към офертите

1. Изисквания към офертите-трактор.doc

Свали
Образец на оферта

2. Образец на оферта-трактор.doc

Свали
Техническа спецификация

3. Техническа спецификация-трактор.docx

Свали
Декларация на кандидата

4. Декларация на кандидата по чл.12-трактор.doc

Свали
Декларация ЕИК

5. Декларация-ЕИК-трактор.docx

Свали
Декларация за подизпълнители

6. Декларация за подизпълнители-трактор.docx

Свали
Декларация за съгласие

7. Декларация за съгласие-трактор.docx

Свали
Декларация лични данни

8. Декларация-лични данни-трактор.docx

Свали
Списък с изпълнени доставки

9. Списък с изпълнени доставки-трактор.docx

Свали
Проект на договор

10. Проект на договор-трактор.doc

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Трактор с кабина 2
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.