Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Анна Руменова Рашева
Булстат за свободни професии (ЕГН)
8001031530
Закупуване на трактор с прикачен инвентар
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
37 792.91
26.04.2021
05.05.2021
Кандидатът желае да закупи трактор с мощност мин  36 к. с. с прикачен инвентар към него пръскачка, мулчер и грейдер реголвач необходими за осъществяване на агротехническите мероприятия в стопанството.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
публична покана

Публична покана.docx

Свали
образец на оферта

Образец на оферта.doc

Свали
методика за оценка

Методика за оценяване на офертите Анна Рашева.doc

Свали
образец на договор

Договор за доставка.doc

Свали
декларация по чл. 12, ал.1, т.1

Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160.doc

Свали
декларация-ЕИК

Декларация за посочване на ЕИК.doc

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Трактор минимум 36 к. с. 1
Пръскачка вентилаторна с обем на резервоара минимум 220 л 1
Мулчер с работна ширина минимум 155 см 1
Грейдер реголвач с работна ширина минимум 150 см 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.