Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Райко Митков Даскалов
Булстат за свободни професии (ЕГН)
8301125760
Закупуванена специализирана земеделска техника
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
48 523.52
01.04.2021
11.04.2021
Избор с публична покана на доставчик на специализирана земеделска техника за отглеждане на праскови и череши с 4 обособени позиции както следва:

Техническата спецификация на машините предмет на обособените позиции по поръчката е както следва:
Обособена позиция № 1 
•	Тип – трактор без кабина, със защитна рамка
•	Задвижване – 4х4
•	Гуми – предни 16 или 17 цола/ задни 24 или 25 цола
•	Двигател – 4 цилиндров
•	Мощност – 50 -55 к.с.
•	Маса – 1800-2000 кг.
•	Навесна система – триточкова, Iва категория
•	Товароподемност – минимум 1200 кг.
•	Комилно  управление - Хидростатично
•	Силоотводен вал – независим 540/750/1000 оборота
Обособена позиция № 2
•	Тип – пръскачка колесна вентилаторна
•	Вентиатор – регулируем, 70-80 см.
•	Резервоар – 600 литра
•	Резервоар за чиста вода – минимум 50 литра
•	Дюзи – двойни дюзи  с противокапков клапан
Обособена позиция № 3
•	Тип – шредер, навесен
•	Подходящ за трактора от поз.№ 1
•	Транспортна ширина – до 220 см.
•	Работна ширина – 180-190 см.
•	Брой чукове – 15-20
•	Тегло – 550-600 кг.
Обособена позиция № 4
•	Тип – ножица за подрязване на овошки
•	Отваряне на острието над 60мм
•	Диаметър на отрязване над 45мм
•	Тегло до 1 кг
•	Със самар за носене
•	Батерия с капацитет над 10 Аh
•	Капацитет на презареждане над 800 цикъла
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

1. Публична покана_Райко Даскалов.docx

Свали
Образец на оферта за техника

2.1 Образец на оферта за техника.doc

Свали
Образец на оферта за ножица

2.2 Образец на оферта за ножици.doc

Свали
Изисквания към офертите

3. Изисквания към оферти.doc

Свали
Декларация ЕИК

4. Deklaracia EIK.doc

Свали
Декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160

5. Декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160.doc

Свали
Методика за оценяване на оферти

6. Методика за оценяване на оферти.doc

Свали
Проекто договор за доставка

7. Проект на договор.doc

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Колесен трактор 1
Пръскачка 1
Шредер 1
Ножица 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.