Evaluation criterias

I. Group Threshold for passing
Степен на включени в проекта дейности, свързани с доброволно участие под формата на труд или финансиране от представители на местната общност
0.00
Criteria Weight
20.00
1.
От 1 до 10 човекодни доброволен труд  - 5 точки;
Над 10 човекодни доброволен труд - 10 точки
10.00
2.
Осигурено е съфинансиране от представител/и на местната общност от 1 до 2 % спрямо размера на исканото финансиране - 5 точки;
Осигурено е съфинансиране от представител/и на местната общност над 2% и до 3 % спрямо размера на исканото финансиране  - 7 точки;
Осигурено е съфинансиране от представител/и на местната общност над 3% спрямо размера на исканото финансиране -  - 10 точки;
10.00
II. Group Threshold for passing
Степен на полза на проекта за местната общност
0.00
Criteria Weight
50.00
1.
Реализираните чрез проекта продукти, услуги или инвестиции са в полза на една възрастова група от населението на територията (деца, младежи или възрастни хора) - 10 точки;
Реализираните чрез проекта продукти, услуги или инвестиции са в полза на повече от една възрастова група от населението на територията - 20 точки;
20.00
2.
Планирани действия за гарантиране устойчивост на резултатите от проекта в рамките на 1 календарна година - 10 точки;
Планирани действия за гарантиране устойчивост на резултатите от проекта повече от 1 календарна година - 20 точки;
20.00
3.
Предвидено въвеждане на иновативна за територията дейност
10.00
III. Group Threshold for passing
Степен на съгласуваност с местната общност
0.00
Criteria Weight
30.00
1.
Проведено 1 информационно събитие/обсъждане за съгласуване на проекта с общността - 5 точки;
Проведени 2 информационни събития/обсъждания за съгласуване на проекта с общността - 10 точки;
Проведени повече от 2 информационни събития/обсъждания за съгласуване на проекта с общността - 15 точки;
15.00
2.
Над 2 % от населението на територията на МИГ, подкрепило проекта
15.00
40.00
Threshold for passing:
100.00
Max weight total:
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021