Evaluation criterias

I. Group Threshold for passing
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ТЕЖЕСТ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
6.00
Criteria Weight
16.00
1.
Проектът е в полза на населението на повече от едно населено място на територията на МИГ.
5.00
2.
Проектът внедрява иновация за региона ("Иновации" са: иновативен продукт, процес  или нова практика, въвеждане на нова организационна форма).
2.00
3.
Резултатите са в пряка полза за деца, младежи, жени и/или социално уязвими групи. (Когато са обхванати повече от една от посочените групи, проектът получава 2 точки.)
2.00
4.
Проектът създава заетост за местното население.
2.00
5.
Проектът води до повишаване на енергийната ефективност.
5.00
6.00
Threshold for passing:
16.00
Max weight total:
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021