Open calls

On this page you can review all published clarifications for the application procedure. If you did not access the system through a user profile you will not be able to submit a request for clarification. In order to create and submit a request for clarification you need to log in or create a profile from the menu " Login ".

Reg. number Question Clarrifications
BGCULTURE-1.002-Q003 (15.05.2021)
В случай, че Кандидатът има Партньор от страна-донор (неправителствена организация в обществена полза) и една от планираните дейности касае провеждане на дигитална изложба (представяне на дигитализираните експонати) на територията на страната донор, допустим разход ли е разходът за възнаграждения на членове на партньора (от страната донор) - в категорията разходи за експерти във връзка с организиране на тази изложба и промотиране на  дигитализираните експонати?
Моля да изпратите въпросите си на електронна поща: pa14culture@mc.government.bg съгласно Насоките за кандидатстване.
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021