Open calls

On this page you can review all published clarifications for the application procedure. If you did not access the system through a user profile you will not be able to submit a request for clarification. In order to create and submit a request for clarification you need to log in or create a profile from the menu " Login ".

Reg. number Question Clarrifications
BG14MFOP001-4.114-Q001 (15.09.2022)
Моля, да поясните по-подробно въпроса си и да дадете повече информация.. От изпратения въпрос на става ясно кое е дружеството, което подготвя проектното предложение.
В Условията за кандидатстване с проектни предложения по процедура BG14MFOP001-4.114 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“, Мярка 7.1 на МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“, съвсем ясно е записано, че Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общите допустими разходи за проекти в обществен интерес и до 50% от общите допустими разходи за проекти в частен интерес.
По процедура BG14MFOP001-4.114, Мярка 7.1 в допълнение на безвъзмездната финансова помощ е планирано осигуряването на допълнително финансиране и от частни източници. Това съфинансиране е на частните бенефициенти, които следва да осигурят 50% от ресурсите за своите проектни предложения.
Ако дейностите, които предвиждате да изпълните са в обществен интерес, максималният интензитет на помощта е 100%.
Моля, да поясните по-подробно въпроса си и да дадете повече информация.. От изпратения въпрос на става ясно кое е дружеството, което подготвя проектното предложение.
В Условията за кандидатстване с проектни предложения по процедура BG14MFOP001-4.114 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“, Мярка 7.1 на МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“, съвсем ясно е записано, че Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общите допустими разходи за проекти в обществен интерес и до 50% от общите допустими разходи за проекти в частен интерес.
По процедура BG14MFOP001-4.114, Мярка 7.1 в допълнение на безвъзмездната финансова помощ е планирано осигуряването на допълнително финансиране и от частни източници. Това съфинансиране е на частните бенефициенти, които следва да осигурят 50% от ресурсите за своите проектни предложения.
Ако дейностите, които предвиждате да изпълните са в обществен интерес, максималният интензитет на помощта е 100%.
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021